Juha Lehti
Psykiatrian erikoislääkäri

LANUPE_Juha-Lehti-Psykiatrian-erikoislääkäri

Olen psykiatrian erikoislääkäri, toimin etävastaanoton kautta. Osaamisalueisiini kuuluvat mm. ahdistuneisuuden, masennuksen, unihäiriöiden, pakko-oireiden ja työuupumuksen hoito.

Marko Haimilahti
Ratkaisukeskeinen terapeutti

Marko Haimilahti-LANUPE

Toiveikkuuden lisääntyminen ihmisen elämässä antaa sysäyksen muutokseen ja pystyvyyteen ratkaista moninaisia haasteita, joita kohtaamme. Näkökulman vaihtaminen, tilanteen tarkastelu useammalta kantilta on erittäin tärkeä elementti toiveikkuuden lisääntymisen ja terapian toimivuuden kannalta.

Freja Dahl-Lehikoinen
Psykologi, ratsastusterapeutti-SRT, työnohjaaja
Freja Dahl-Lehikoinen

Teen psykologin työtä lasten, nuorten ja aikuisten kanssa. Minulla on työkokemusta aikuispsykiatriasta, lastenpsykiatriasta, neuropsykiatrisessa kuntoutuksen,- työ ja organisaatiopsykologian sekä lastensuojelun parista. Asiantuntemusta minulla on mm. ADHD:sta, työssä jaksamisesta, haastavasta kommunikaatiosta jne. 

Riitta Kovalainen
RE-sielunhoitoterapeutti, varhaiskasvatuksen erityisopettaja, työnohjaaja

Riitta Kovalainen -LANUPE

Koulutukseni pohjalta minulla on tietoa lapsen kehityksen lainalaisuuksista ja varhaisen vuorovaikutuksen merkityksestä. Asiakkaan ongelmia pyrin kuitenkin käsittelemään nykyhetkeä vahvistavilla keinoilla, josta käsin on turvallista tarkastella menneisyyden traumoja ja vaikeuksia.

Matti Nordling
Kuvataideterapeutti

Terapeutit 1

Taideterapian osallistumiseen ei edellytetä minkäänlaista aiempaa kokemusta taiteellisesta työskentelystä. Terapian tavoitteena on elävöittää osallistujan ajattelua ja tunteita, sekä samalla auttaa häntä kohti uusia toimintamalleja.

Saija Kilkki
Kriisityöntekijä

Kriisityöntekijä - Saija Kilkki-LANUPE

Olen rinnallakulkija ja autan asiakasta löytämään omat voimavaranasa kriisistä selviytymiseen. Yhteydenotto on helppoa ja joustavaa, matalalla kynnyksellä.

Pirjo Kuntsi
Ratkaisukeskeinen terapeutti

Pirjo Kuntsi-LANUPE

Ratkaisukeskeinen terapia on tulevaisuuteen suuntautunutta. Tavoitteena on löytää voimavarojasi sekä ratkaisuja elämääsi liittyviin kysymyksiin, ongelmiin ja vaikeuksiin. Työtapani on kuunteleva, käytännönläheinen sekä ratkaisukeskeinen.

Petri Lundahl
Psykiatrinen erikoissairaanhoitaja

Petri Lundahl-LANUPE

Olen työntekijänä kuunteleva ja pyrin yhdessä asiakkaan kanssa löytämään häntä voimauttavat asiat. Teen työtäni etsien joustavasti ja luovasti keinoja, joilla asiakkaan omaa toimintakykyä voidaan vahvistaa.

Micaela Grundström
Pari- ja perhepsykoterapeutti

Micaela Grundstrom-LANUPE

Olen terapeuttina kuunteleva ja asioita laaja-alaisesti pohtiva. Minulla on vankka, 30 vuoden kokemus työskentelystä lapsiperheiden kanssa. Otan asiakkaita vastaan nyt korona-aikana ainoastaan etänä.

Jaana Silander
Psykoterapeutti, nuoret ja nuoret aikuiset

JAANA-SILANDER-LANUPE

Olen ratkaisukeskeinen psykoterapeutti ja iloinen, että saan tehdä juuri tätä työtä. Vastaanotollani pyrin aina huomioimaan positiiviset muutokset, pienetkin. Olen positiivinen, myötätuntoinen sekä kuunteleva.