LANUPEN TARJOAMAT LYHYTTERAPIAT

Lyhytterapialla tarkoitetaan noin 5-25 kerran prosessia, jossa työskentelyn fokuksessa on asiakkaan kanssa sovittu aihe. 

Lyhytterapia sopii masennus- ja ahdistustiloihin, elämänkriiseihin sekä itsetuntemuksen lisäämiseen. Lyhytterapia on nimensä mukaisesti lyhytjaksoista ja monesti 5-10 käyntikertaakin voi riittää auttamaan eteenpäin. 

Lyhytterapiaan voi myös hakeutua mikäli miettii pitkän terapian aloittamista tai haluaa saada kokemuksen terapeuttisesta työskentelystä. Tällä hetkellä palveluvalikkoomme kuuluu kognitiivinen, ratkaisukeskeinen sekä integrativinen ja voimavarakeskeinen lyhytterapia, lisäksi lyhytkestoinen kriisiterapia.

Kognitiivinen lyhytterapia

Taideterapia

Kognitiivinen lyhytterapia perustuu tiedonkäsittelyn psykologiaan rakentuvana itsereflektioprosessina, joka auttaa tunnistamaan ja ymmärtämään haitallisia toimintatapoja. Hoitona lyhytterapia kestää yleensä noin 5-25 tapaamiskertaa ja sen tarkoituksena on muuttaa jotakin osaa ajattelu- ja toimintatottumuksissa.

Ajatukset ja tunteet liittyvät toisiinsa ja muokkaamalla ajatuksia joustavampaan suuntaan, myös tunnekokemus voi muuttua.

Kognitiivinen lyhytterapia on aktiivinen työskentelytapa, jossa muutosprosessia käyntien väliajalla jatketaan kotitehtävin.

Lyhyt kriisiterapia

Lanupe - Kriisityö

Lyhyessä kriisiterapiassa (5-25 kertaa) pyritään vähentämään traumaattisen elämäntilanteen tai tapahtuman aiheuttamaa ahdistusta ja tuskaa.

Traumaattiset tapahtumat voivat käsittelemättömänä jäädä mieleen irrallisina muistoina, tunteina, kehon aistimuksina ja kielteisinä uskomuksina itsestä. Traumaattiset tapahtumat voivat myös aiheuttaa mieleen tunkeutuvia mielikuvia, pelkoa ja ahdistusta. 

Kriisiterapiassa pyritään vaikuttamaan oireiden hallintaan niin, että traumaattinen tapahtuma ei enää vaikuttaisi niin voimakkaasti päivittäisessä arjessa ja asiakas saisi oman elämänsä uudelleen hallintaansa. 

Terapiassa voidaan myös käsitellä turvallisesti traumaattiseen tapahtumaan liittyviä muistoja ja tunteita saaden ne lopulta liitettyä oman elämänsä tarinaan.

Ratkaisukeskeinen lyhytterapia

Lyhytterapiat 1

Ratkaisukeskeinen lyhytterapia (5-25 kertaa) pohjautuu vahvasti asiakkaan omiin muutostavoitteisiin. Terapiassa painopiste on tulevaisuudessa ja mielikuvissa, joiden avulla pyritään pääsemään kohti tavoitteita. Terapiassa painotetaan ratkaisuja ongelmien sijaan.

Ratkaisukeskeisessä lyhytterapiassa keskitytään tässä hetkessä pinnalla oleviin asioihin ja suunnataan katsetta tulevaan, lisätään itsetuntemusta ja itsemyötätuntoa.

Ratkaisukeskeisyyden mukaan ongelma ei ole ongelma vaan se, miten suhtaudumme ongelmaan. Lyhytterapian tarkoituksena on auttaa asiakasta löytämään omat vahvuutensa ja oppia käyttämään niitä niin, että elämässä selviää vähän helpommalla.

Intergratiivinen ja voimavarakeskeinen lyhytterapia

Daisy Flower Lake Nature Summer  - kucukgulberkan / Pixabay

Intergratiivisessa lyhytterapiassa hyödynnetään useamman terapiasuuntauksen menetelmiä asiakkaan tarpeen mukaisesti ja vahvistetaan asiakkaan omia voimavaroja (5-25 kertaa).