meta pixel
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
acf-field-group
terapeutti
acf-field

Kuvataideterapia

Kuvataideterapian avulla pyritään auttamaan ja tukemaan henkilöä taiteellisen prosesin avulla eteenpäin jumiutuneesta ja pysähtyneestä elämäntilanteesta. 

Taiteellisen työskentelyn avulla voidaan elävöittää henkilön tunne- ja ajattelumaailmaa ja samalla auttaa häntä tunnistamaan paremmin omia sisäisiä toimintamallejaan.

 

Kuvataide on viestinnän muoto, jonka toteuttamiseen ei tarvita taiteellisia lahjoja. Kuvallisessa ilmaisussa on helpompi tuoda esille asioita, joiden käsittely sanallisesti voi, erityisesti aluksi, olla vaikeaa. Myös alitajunnasta kumpuaa asioita, joita ei edes tiedosta ajattelevansa tai tuntevansa.

Jokaisella on elämässä paljon erilaisia kokemuksia, tapahtumia ja kohtaamisia, ja jotkin niistä saattaa jäädä ns. kesken – emme ole osanneet tai voineet kokea niitä loppuun saakka saaden selvyyttä niiden merkityksistä itselle. Kuvallisen ilmaisun avulla voi selvittää ja purkaa tunteita pikkuhiljaa turvallisessa ympäristössä.

Kuvataideterapiassa ei ole olennaista asioiden jäljentäminen kuviksi tai se, millainen tuotos syntyy, vaan tunne ja prosessi tehdessä sekä mitä se herättää itsessä. Kuvataideterapia antaa keinon löytää ja vahvistaa omia, henkilökohtaisia tunteita ja tarpeita. Se auttaa tekemään matkan sisäiseen maailmaamme ja toimii eräänlaisena siltana ihmisen sisäisen ja ulkoisen maailman välillä tarjoten mahdollisuuden oman itsensä eheyttämiseen ja ymmärtämiseen.

Kuvataideterapeutti toimii näiden tunteiden ja tarinoiden vastaanottajana ja auttaa löytämään tasapainoa ajatuksen, tunteen ja tahdon välillä sekä käsittelemään esille nousseita asioita ja niiden merkityksiä.

 

Kuvataideterapia

Milloin kuvataideterapiaan?

Kuvataideterapia sopii kaikenikäisille, niin lapsille kuin iäkkäämmillekin. Lapsilla ja nuorilla tunteiden ja asioiden sanoittaminen voi vielä olla vaikeaa, ihan kehityspsykologisistakin syistä ja siksi toiminnallinen tai visuaalinen tapa helpottaa asioiden hahmottamista ja käsittelyä. Kuvataideterapiassa voi esimerkiksi piirtää, maalata, muovailla tai rakentaa. Käytössä voi olla erilaisia materiaaleja ja värejä. Myös tarinallisuus ja leikki voivat lasten kanssa työskentelyssä olla osa vuorovaikutusta.

Tutkimusten mukaan maalaaminen ja muu kuvataideterapeuttinen toiminta sopii hyvin myös dementiaan sairastuneen kanssa työskentelyyn. Niiden mukaan kuvataideterapialla on masennusta vähentävä, huomiokykyä lisäävä ja muistia ylläpitävä vaikutus sekä muita positiivisia vaikutuksia päivittäisessä elämässä ja sosiaalisissa kontakteissa pärjäämisessä. Maalaaminen ja piirtäminen yms. on monelle tuttua jo lapsuudesta. Kuvataideterapiassa henkilö voi työstää ja muistella menneitä. Muistelu on ihmiselle todella tärkeää ja tuo elämään mielekkyyttä sekä kokemuksen elämän merkityksellisyydestä.

Kuvataideterapia voi toimia tienä parempaan itsetuntemukseen. Sen avulla voidaan kehittää henkilön eläytymiskykyä sekä tunteiden hallintaa ja ymmärrystä. Taiteellisessa työskentelyssä henkilö pystyy vapauttamaan itsestään uusia
voimavaroja, sekä tulkitsemaan kokemuksia eri näkökulmista.

Ryhmät:
Ryhmiä lapsille, nuorille ja aikuisille.
Voimauttava kuvallisen ilmaisun pienryhmät – Tunne taitoja – Keho ja mieli

Nina Orkonevan ohjaama pienryhmä joka kokoontuu 8 kertaa: 1krt/vk. Aiheena tunteet, niiden nimeäminen, kohtaaminen sekä käsitteleminen. Keskustelujen teemana mm. kuinka tunteet ilmenevät kehossa? Miltä tunteet tuntuvat kehossa? Mitä tunteet aiheuttavat kehossa, minkälaisia reaktioita?

Kuvataideterapiaan varaa aika:

Nina Orkoneva, ratkaisukeskeisen taideterapian ohjaaja

tai

Matti Nordling, kuvataideterapeutti

Kuvataideterapia 1
Nina Orkoneva
Matti-Nordling-LANUPE
Matti Nordling

kuvataideterapia, milloin kuvataideterapiaan, Nummela, Lohja, itsetuntemus, ilmaisu, tunnetaito, taiteellinen työskentely, kuva ilmaisun välineenä