Kuvataideterapia

Kuvataideterapian avulla pyritään auttamaan ja tukemaan henkilöä taiteellisen prosesin avulla eteenpäin jumiutuneesta ja pysähtyneestä elämäntilanteesta. Taiteellisen työskentelyn avulla voidaan elävöittää henkilön tunne- ja ajattelumaailmaa ja samalla auttaa häntä tunnistamaan paremmin omia sisäisiä toimintamallejaan.

Milloin kuvataideterapiaan?

Kuvataideterapia voi toimia tienä parempaan itsetuntemukseen. Sen avulla voidaan kehittää henkilön eläytymiskykyä sekä tunteiden hallintaa ja ymmärrystä. Taiteellisessa työskentelyssä henkilö pystyy vapauttamaan itsestään uusia
voimavaroja, sekä tulkitsemaan kokemuksia eri näkökulmista.