LAKU-perhekuntoutus

LAKU-perhekuntoutuksella apua arkeen

LAKU-perhekuntoututus antaa tukea ja apua nepsy-diagnoosin saaneelle lapselle tai nuorelle sekä koko perheelle. LAKU-kuntoutus räätälöidään jokaisen perheen omaan tilanteeseen. 

Kuntoutuksen avulla lapsi tai nuori saa apua arjen haasteisiin ja se antaa monipuolisia työkaluja lapsen tai nuoren koulunkäyntiin ja itsenäisesti arjessa toimimiseen.

Räätälöity LAKU-kuntoutus auttaa löytämään apuja paitsi lapsen tai nuoren arjen hallintataitojen paranemiseen ja koulunkäynnin sujuvuuteen, mutta myös perheen sisäiseen vuorovaikutukseen. Kuntoutuksessa opitut taidot parantavat lapsen tai nuoren itsetuntoa ja auttaa koko perhettä selviytymään nepsy-oireista.

Kenelle LAKU-kuntoutus on tarkoitettu

LAKU-kuntoutuksesta saatte apua nepsydiagnoosin saaneille 7-15 –vuotiaille lapsille ja nuorille, joilla on pitkäkestoinen kuntoutuksen ja tuen tarve sekä toimintakykyä heikentäviä oireita tai käytös- ja tunne-elämän oireita.  

LAKU-kuntoutusta voi hakea 7-15 –vuotiaalle lapselle tai nuorelle jos hänellä on diagnoosina joku seuraavista 

 • ADHD tai ADD 
 • Ilman merkittävää kognitiivisen kehityksen viivettä ilmenevä autisminkirjon häiriö  
 • Touretten oireyhtymä tai pitkäaikaiset tic-oireet  

 

Toteutus  

Kuntoutustapaaminen järjestetään asiakkaamme arjen ympäristössä, Lanupen toimipisteessä tai osittain etätapaamisina.  

Kuntoutus kestää 18 kuukautta ja siihen sisältyy 

 • 17 käyntikertaa 
 • 5 ryhmätapaamista lapsille tai nuorille 
 • 4–6 verkostotapaamista lapsen tai nuoren verkoston kanssa 
 • 2 seurantatapaamista 
 • 5 ryhmätapaamista aikuisille läheisille 

Tavoitteet

LAKU-kuntoutuksen tavoitteena on antaa lapselle ja nuorelle arkeen, kasvuun ja kehitykseen liittyviä ohjeita ja tietoa. Ne helpottavat arkea ja auttavat häntä selviytymään arjen haasteista. Jotta tavoitteet voidaan saavuttaa, tulee perheen sitoutua pitkäkestoiseen kuntoutukseen ja siihen, että kuntoutuksen opit viedään perheen arkeen.  

 Perheen saaman avun lisäksi LAKU-kuntoutuksen tavoitteena on antaa neuvoja ja keinoja myös kouluun tai päiväkotiin. Ne auttavat tukemaan lasta tai nuorta päiväkodin ja koulun arjessa sekä kaverisuhteissa.  

LAKU-kuntoutuksesta lapsi tai perhe saa  

 • Keinoja neuropsykiatristen oireiden kanssa selviytymiseen 
 • Ohjeita lapsen tai nuoren tunnesäätelyyn ja toiminnanohjaukseen 
 • Konkreettisia toimintaohjeita perheen arjen sujuvoittamiseen 
 • Keinoja itsensä kuntouttamisen edistämiseen 
 • Tukea menetelmiin, joilla lapsen tai nuoren koulunkäyntiä tai kaverisuhteita tuetaan 
Hae LAKU-kuntoutukseen

Alla olevasta painikkeesta pääset Kelan sivuille. Sieltä löydät tarkemmat ohjeet LAKU-kuntoutukseen hakemiseksi

LAKU-koordinaattorit
LAKU-perhekuntoutus 1
Jaana Silander [FI]

Kun haluat tietää lisää LAKU-kuntoutuksesta, ota yhteyttä Jaanaan.
Puh: 045 883 8538

Merja Koponen
Merja Koponen [SE]

När du vill veta mer om LAKU-rehabilitering, kontakta Merja.
Tel: 0443253242

Palvelua Lanupessa tarjoavat:
LAKU-perhekuntoutus 2
Toimintaterapeutti (AMK), Neuropsykiatrinen valmentaja

Nummela / Lohja / Helsinki / Karjaa 

LAKU-perhekuntoutus 3

Sairaanhoitaja, neuropsykiatrinen valmentaja
Nummela / Lohja

Freja Dahl-Lehikoinen

Psykologi, ratsastusterapeutti-SRT, työnohjaaja
Nummela / Lohja / Helsinki / Karjaa
Palvelu myös ruotsiksi

LAKU-perhekuntoutus 4
Psykoterapeutti (AMK), Neuropsykiatrinen valmentaja
Nummela / Lohja / Helsinki 
LAKU-perhekuntoutus 5
Sairaanhoitaja (psykiatria), sosiaalipedagogisen hevostoiminnan ohjaaja, traumafokusoidun kognitiivisen käyttäytymisterapian menetelmät -koulutus, ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti, neuropsykiatrinen valmentaja -opiskelija.
Nummela
LAKU-perhekuntoutus 6
Ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti, sosiaalityöntekijä,  musiikkiterapeutti
Nummela / Lohja
Palvelu myös ruotsiksi  
LAKU-perhekuntoutus 7
Psykoterapeutti, terveydenhoitaja, työnohjaaja (STOry)
Nummela / Lohja / Helsinki
LAKU-perhekuntoutus 8
Psykoterapeutti, pari- ja perheterapeutti, työnohjaaja (STOry), sosionomi YAMK
Nummela / Lohja / Helsinki / Karjaa
LAKU-perhekuntoutus 9
Sairaanhoitaja, neuropsykiatrinen valmentaja
Lohja / Karjaa
Palvelu myös ruotsiksi  
Lanupe-Kati-Sell
Sosionomi, Neuropsykiatrinen valmentaja
Helsinki / Karjaa 
Palvelu myös ruotsiksi  
Merja Koponen
Ruotsinkielisen palvelun LAKU-koordinaattori
Psykoterapeutti, perheterapeutti, psykiatrinen sairaanhoitaja (YAMK), nepsy-valmentaja, kouluttaja
Palvelu myös ruotsiksi 
Helsinki / Karjaa 
Katriina Rauanmaa
Sosiaalityöntekijä, neuropsykiatrinen valmentaja
Nummela / Lohja 
LAKU-perhekuntoutus 10
Sairaanhoitaja (YAMK)
Lohja 

LAKU-perhekuntoutus 11

Erityisopettaja
Nummela / Lohja / Helsinki / Karjaa 

LAKU-perhekuntoutus 12

Sosionomi (AMK)
Nummela / Lohja