Tuki pienten lasten vanhemmille

Varhaiskasvatuksen ammattilaisen keskustelukäynti pienten lasten vanhemmille
 

Käyntien tavoitteena on tukea vanhempia, kun lapsella on ADHD-piirteitä, aistisäätelypulmia, toiminnanohjauksen haasteita tai sosiaalisia ja tunnetaitojen pulmia.

Voidaan toteuttaa yksilökäynteinä tai vertaisryhmänä.   

Riitta Kovalainen -LANUPE
Riitta Kovalainen -LANUPE