Tuki pienten lasten vanhemmille

Varhaiskasvatuksen ammattilaisen keskustelukäynti pienten lasten vanhemmille
 

Käyntien tavoitteena on tuen suunnittelua vanhempien kanssa, kun lapsella on toiminnanohjauksen haasteita tai  sosiaalisia ja tunnetaitojen pulmia.

Koulutukseni pohjalta minulla on tietoa lapsen kehityksen lainalaisuuksista ja varhaisen vuorovaikutuksen merkityksestä.

Lasten asioissa työskennellessäni pyrin ennaltaehkäisemään tulevia vaikeuksia.

Voidaan toteuttaa yksilökäynteinä tai vertaisryhmänä.   

 

apua pienten lasten vanhemmille, varhaiskasvatus, tukea kasvatukseen, ADHD, aistisäätelypulmat, toiminnanohjauksen haasteet, sosiaaliset vaikeudet, tunnesäätelyn vaikeudet, tunnetaidot, varhaisen vuorovaikutuksen tukeminen