Perhesovittelu

Erotessa pyrkimys ja tahto hyvään sujuvaan arkeen oli todellinen. Joskus asiat eivät sujukaan jostakin syystä kuten kaikki olisivat toivoneet. Negatiiviset tunteet nostavat päätään, mikään ei suju ja kaikki ovat tyytymättömiä, ilottomia ja ahdistuneita. Syyttely puolin ja toisin alkaa, luottamus ja kunnioitus toista kohtaan karisee tipotiehensä. Uskomatonta, eihän meille ihan tavallisille, hyville vanhemmille voi käydä näin! Pettymys, suru ja viha alkaa olla osa elämää.

Lapset ovat lojaaleja molempia vanhempia kohtaan joka asettaa heidät hankalaan välikäteen. Tiedetään että pitkittyneet kiistat vanhempien välillä voivat aiheuttaa lapsille myöhemmin ongelmia mielenterveyden kanssa. Tästä syystä hankaliin tilanteisiin on hyvä etsiä ulkopuolista apua jos omin avuin asioihin ei löydy ratkaisua.

Tilanne ei ole kuitenkaan lohduton ja toivoton, mutta tilanne tulee kuitenkin ensin itselle tunnistaa ja tunnustaa. Ei ole häpeä pyytää apua ja vastaanottaa sitä ulkopuoliselta, vaan se on viisautta ja vastuun ottamista. Se on lapsista ja itsestä välittämistä johon vanhemmilla on oikeus ja velvollisuus.

 

Perhesovittelu 1