Koulutus ja konsultointi

Tarjoamme konsultointia mm. lasten- ja nuorten perhekotityöhön ja kouluihin.

Meitä voi kutsua pitämään luentoja tai koulutuspäiviä. Aiheina voi olla esimerkiksi:

  • Neuropsykiatriassa toiminnanohjauksen vaikeudet – menetelmiä auttaa toiminnan aloittamisessa ja ylläpitämisessä (esimerkkejä ratkaisuista)
  • Sosiaalisten tilanteiden vaikeudet ja menetelmät auttaa
  • Nuoruusiän erityispiirteet
  • Muuttuva vanhemmuus – miten parisuhde kytkeytyy perhearkeen
  • Miten ylläpitää toimivaa parisuhdetta
  • Miten kohdata haastavasti/aggressiivisesti käyttäytyvä ihminen ja hallita haastavat tilanteet