meta pixel
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
acf-field-group
terapeutti
acf-field

Perheterapia

Perheterapia on työskentelymuoto, jossa huomioidaan perheen kaikki jäsenet, olivatpa he paikalla tai eivät. Terapiassa ajatellaan, että kaikki vaikuttaa kaikkeen. Perheterapiaan voi tulla yksin tai yhdessä läheisen kanssa, kun tuntuu ettei ratkaisuja kyetä löytämään omin voimin. 

Perheterapiassa pyritään löytämään perheesä olevat myönteiset voimavarat ja mahdollisuudet.

Perheterapiatapaamisilla tavoitteena on löytää yhteisen keskustelun kautta keinoja solmujen aukaisemiseen. 

Perheterapiaa käytetään tilanteissa, joissa ongelmat liittyvät perheen sisäisiin suhteisiin. Lasten ja nuorten häiriöiden hoidossa perheterapia on luontevaa, sillä he ovat luonnostaan riippuvaisia perheestään. Perheterapian aloittamisen perusteluna voi olla yksittäisen perheenjäsenen ongelmat tai useamman jäsenen väliset vuorovaikutus- tai muut vaikeudet.

Perheterapia voidaan aloittaa erilaisissa kokoonpanoissa ja tapaamisten aikana voidaan kokoonpanoja vaihdella. Osallistujina voi olla koko perhe tai osia siitä, vanhempi tai pariskunta. Perheterapiassa osallisina voivat olla perheenjäsenten lisäksi myös muita lähipiirin ihmisiä.

 

Milloin perheterapiaan kannattaa hakeutua?

Terapiaan hakeudutaan monenlaisista lähtökohdista, mm. läheisen  sairastuminen tai kuolema, parisuhdekriisit, lasten ja nuorten kasvatuspulmat, päihdehankaluudet tai lähisuhdeväkivalta.

Moni hakeutuu perheterapiaan koska haluaa olla liikkeellä jo ennakkoon ja lujittaa/lähentää/syventää pari – ja perhesuhdetta työskentelemällä yhdessä näiden tavoitteiden eteen.

Perheterapiasta tehtyjen tuloksellisuustutkimusten tulosten mukaan perheterapia sopii hyvin lasten ja nuorten käytös- ja tunnehäiriöiden sekä päihteiden käytön ja syömishäiriöiden hoitoon. Perheterapia on nähty sopivaksi myös masennuksen, itsetuhoisuuden ja kroonisten sairauksien hoidossa. Ei pidä unohtaa perheterapian tukea dementian ja sydän- ja verisuonisairauksien riskitekijöiden hoidossa. Perheterapian on todettu tukevan muita hoitomuotoja ja näin on saatu parempia hoitokokemuksia.

On tutkittu, että selkeä vuorovaikutus suojelee ihmistä psyykkisen sairauden puhkeamiselta. Perheterapiassa vahvistetaan myönteistä vuorovaikutusta ja voidaan siten vaikuttaa henkilön terveyttä edistävästi.

Lähde: Aaltonen, J. 2006. Perheterapia psykoterapian muotona.

perheterapia, perhepsykoterapia, perhepsykoterapia Nummela, perhepsykoterapia Espoo, perhepsykoterapia Lohja, perheterapia Nummela, perheterapia Vihti, perheterapia Lohja, perheterapia Espoo, perheterapia Leppävaara, milloin perheterapiaan, apua vanhemmuuteen, apua perheongelmiin, perheterapiaan ilman lähetettä, sukupuu perheterapiassa, päihde- ja mielenterveyden ongelmat perheessä, perheenjäsenen vakava sairastuminen, perheenjäsenen kuolema, lasten käytösongelmat, vanhempainohjaus, vanhempien ohjaus