meta pixel
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
acf-field-group
terapeutti
acf-field

Neuropsykiatrinen valmennus

Neuropsykiatrinen valmennus on arjen tukea ja ohjausta henkilölle, jolla on neuropsykiatrisia ongelmia, esim ADHD, ADD, Asperger (autismin kirjo), uhmakkuus- tai käytöshäiriö.

 

Menetelminä on keskustelu, mallintaminen, yhdessä tekeminen ja asioiden harjoittelu.

Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmennus keskittyy asiakkaan omien vahvuuksien löytämiseen kannustamisen ja positiivisen palautteen avulla.

Neuropsykiatrinen valmennus on yksi tukimuoto neuropsykiatristen häiriöiden hoidossa. ADHD-valmennuksella (coaching) pyritään vahvistamaan arjen hallinnan keinoja. Valmentajan ja asiakkaan suhde perustuu selkeyteen ja tiettyjen käytännöllisten päämäärien saavuttamiseen. Valmentaja/ohjaaja toimii yhdessä asiakkaan kanssa etsien aktiivisesti käytännöllisiä toimintatapoja, joilla arjen suunnittelua ja organisointia voidaan tehostaa.

Valmentaja auttaa asiakasta hänen omien tavoitteiden löytymisessä. Tämän jälkeen mietitään yksilölliset keinot, miten päästä asetettuun päämäärään. Valmennus räätälöidään jokaiselle asiakkaalle yksilöllisesti. Onkin tärkeää, että jokaisen asiakkaan kyvyt ja osaaminen huomioidaan ja tavoitteet sekä toimintatavat ovat sopivia suhteessa asiakkaan vaikeuksiin.

Neuropsykiatrista valmennusta voi antaa sosiaali-, terveys- tai opetusalan ammattihenkilö, joka on saanut täydentävän koulutuksen valmennukseen.
Voit ottaa selvää, antaako sinun kuntasi sosiaalitoimi tai terveydenhuolto maksusitoumuksen neuropsykiatriseen valmennukseen.

Palvelua tarjoavat 
Riitta Kovalainen, Katriina Rauanmaa, Jaana Kinnunen, Kati Sell, Pia Sjöberg, Jasna Sairanen, Linda Heimonen, Nina Rehn ja Pirjo Kuntsi. 

neuropsykiatrinen valmennus, neuropsykiatrinen ohjaus, Nepsy, autismin kirjo, tunnesäätelyn vaikeus, Nummela, Lohja