Ryhmäterapiat

Yläkouluikäisten erityisnuorten tunnetaitoryhmä - ryhmä alkaa syyskuussa sekä Nummelassa että Karkkilassa. Kts. esite!

Ryhmä on tarkoitettu noin 13 – 16-vuotiaille nuorille, joilla on erityisen tuen tarvetta. Ryhmässä tutustutaan tunnetaitoihin taideterapeuttisin menetelmin sekä vahvistetaan sosiaalisia taitoja ja harjoitellaan ryhmässä olemista.

LANUPE nuortenryhmä Nummela

LANUPE nuortenryhmä Karkkila

Yläkouluikäisten tunnetaitoryhmä
Alakouluikäisten tunnetaitoryhmä

Alakouluikäisten eritysnuorten tunnetaitoryhmä - ryhmä alkaa syyskuussa sekä Nummelassa että Karkkilassa. Kts. esite!

Ryhmä on tarkoitettu 7 – 12-vuotiaille lapsille, joilla on erityisen tuen tarvetta. Ryhmässä tutustutuaan tunnetaitoihin taideterapeuttisin menetelmin sekä vahvistetaan sosiaalisia taitoja ja harjoitellaan ryhmässä olemista.

LANUPE lastenryhmä Nummela

LANUPE lastenryhmä Karkkila

Erityislasten vanhempien vanhemmuutta tukeva terapeuttinen ryhmä

Pidä hyvää huolta itsestäsi vanhempana ja tule vertaistukiryhmään.

Lapsen erityispiirteet saattavat herättää syyllisyyttä, kiukkua tai häpeää vanhemmissa. Tunteiden tunnistaminen ja hyväksyminen ja niistä puhuminen voivat helpottaa oloa.

Ryhmässä on mahdollisuus jakaa ja löytää keinoja arjessa toimimiseen.

Ryhmät 1
Ryhmät 2

Tunnetaideterapeuttinen ryhmä aikuisille - uusi ryhmä alkaa syyskuussa Karkkilassa. Kts. esite!

Tunnetaideterapia on keino, jonka avulla tunnistamme tunteitamme ja oivallamme asioita ja merkityksiä itsestämme ja elämästämme, keinoja muuttaa suuntaa sekä antaa anteeksi menneelle.

Tunteet ovat työkalumme itsemme löytämiseen. Tunteiden prosessointi saattaa katkaista jopa sukupolvia kestäneen tunneketjun. Tunnetaideterapiassa esimerkiksi maalaamme tai muovailemme tunteita. Tarkoitus ei ole tehdä taidetta sanan perinteisessä mielessä tai edes mitään esittävää kuvaa. Värit kertovat tunteista ja värien merkitykset ovat jokaiselle omansa. Tunteita ei tarvitse paeta tai peitellä.

LANUPE tunnetaide aikuisille Nummela

LANUPE tunnetaide aikuisille Karkkila

Neuropsykiatrisesti oireilevien lasten/nuorten vanhemmille tarkoitettu vertaistukiryhmä UUSI RYHMÄ ALKAMASSA MYÖHEMMIN SYKSYLLÄ 2019!

Pidä hyvää huolta itsestäsi vanhempana ja tule vertaistukiryhmään.

Vanhempien lapselle antama tuki on pohjana lapsen hyvälle itsetunnolle ja myönteiselle minäkuvalle. Vanhempien oma jaksaminen ja sen tukeminen on siksi erityisen tärkeää.

Lapsen erityispiirteet saattavat herättää syyllisyyttä, kiukkua tai häpeää vanhemmissa. Tunteiden tunnistaminen ja hyväksyminen ja niistä puhuminen voivat helpottaa oloa.

Ryhmäterapia antaa mahdollisuuden jakaa ja löytää keinoja arjessa toimimiseen.

Ryhmät 3
Lanupe uniryhmä

Uniryhmä aikuisille

Kärsitkö unettomuudesta? Opi tuntemaan miten hoidat uniongelmiasi lääkkeettömin keinoin.

Osallistuminen on maksutonta, mutta edellyttää sitoutumista kuuteen käyntikertaan. Ryhmää ohjaa terveydenhoitaja Jaana Kinnunen.

Terapiat

Tutustu tarkemmin yllä olevasta valikosta.