Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
acf-field-group
terapeutti
acf-field

Potilasasiavastaava

Sosiaali- ja potilasasiavastaavan tehtävä on neuvoa sosiaalihuollon asiakaslain, varhaiskasvatuslain sekä potilaslain soveltamiseen liittyvissä asioissa, tiedottaa asiakkaan ja potilaan oikeuksista ja ohjeistaa ja tarvittaessa avustaa muistutuksen tekemisessä. 

Sosiaali- ja potilasasiavastaava neuvoo myös, miten kantelu, potilasvahinkoilmoitus tai muu asiakkaan sosiaalihuollon tai varhaiskasvatuksen oikeusturvaan liittyvä asia voidaan panna vireille toimivaltaisessa viranomaisessa, sekä toimii asiakkaan ja potilaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi. 

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueella sosiaali- ja potilasasiavastaavina toimivat 

Jenni Henttonen ja Terhi Willberg. 

Neuvontaa ja ohjausta sähköpostitse sosiaali.potilasasiavastaava@luvn.fi tai puhelimitse 029 151 5838, ma 10-12, ti-to 9-11. 
Henkilökohtaiset tapaamiset on sovittava aina etukäteen.