Uniohjaus

Apua unettomuuteen

Jo miljoona suomalaista kärsii jonkinasteisista univaikeuksista / unihäiriöistä. Useimmiten tällöin unen laatu tai pituus ei ole riittävä. Unihäiriö voi ilmetä nukahtamisvaikeutena, heräilyinä yöllä sekä virkistämättömänä unena.

Unettomuuden vuoksi elämänhalu vähenee, perhe-elämä häiriintyy ja päiväväsymys haittaa merkittävästi mm. työntekoa. Unettomuus heikentää keskittymiskykyä ja muistia, vaikeuttaa uuden oppimista, laskee mielialaa sekä pahimmillaan altistaa mm. masennukselle ja muille mielenterveyden ongelmille. Sen on todettu altistavan mm. diabetekselle, sepelvaltimotaudille, kohonneelle verenpaineelle sekä muille sydän- ja verisuonitaudeille. Univaje heikentää stressinsietokykyä ja elimistön kykyä puolustautua erilaisia sairauksia vastaan. Liian lyhyen yöunen on todettu olevan yhteydessä myös ylipainoon ja lihavuuteen.

Unettomuus on yleensä oire jostakin. Taustalla olevat syyt voivat olla fyysisiä, psyykkisiä tai johtua ympäristöstä esim. elämänmuutos, suru, perhehuolet, työstressi tai väärä nukkumisergonomia. Usein ongelman aiheuttaja on tiedossa / löydettävissä. Syihin puuttumalla unikin paranee.

Elimistö tarvitsee unta edistääkseen paranemista, toipuakseen valveillaolon rasituksista ja varastoidakseen energiaa seuraavaa päivää varten. Erityisen tärkeää uni on aivojen toiminnalle. Unen aikana aivot työskentelevät, käsittelevät päivän tapahtumia ja lataavat omia energiavarastojaan.

Unen tarve on henkilöstä riippuen hieman vaihtelevaa. Keskimäärin terve aikuinen tarvitsee unta 7-8 tuntia vuorokaudessa. Erityisen haasteen riittävälle ja laadultaan hyvälle unelle tuovat epäsäännölliset työajat ja vuorotyö.

Joskus unihäiriön taustalla on jokin sairaus, uniapnea, narkolepsia tai levottomat jalat –oireyhtymä, jolloin sen asianmukainen hoito on ensisijainen unihäiriönkin poistamiseksi.

Uniohjaaja auttaa sinua tutustumaan omaan uni-valverytmiisi, tekemään löytöjä untasi häiritsevistä tekijöistä sekä muutoksia unesi parantamiseksi lääkkeettömästi.

Uniohjaus 1
Jaana Kinnunen - Uniohjaaja