meta pixel
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
acf-field-group
terapeutti
acf-field

Ammatillinen tukihenkilötoiminta

Kenelle ammatillinen tukihenkilötoiminta on tarkoitettu?

  • lapsille ja nuorille, jotka ovat lastensuojelun, aikuisen tuen ja ohjauksen tarpeessa tai syrjäytymisvaarassa
  • kehitysvammaisille henkilöille mm. arjen taitojen kartuttamiseen, itsenäistymiseen ja sosiaalisten taitojen tukemiseen
  • itsenäistyvälle tai jo itsenäisesti asuvalle nuorelle, jonka tuen tarve saattaa johtua kielellisestä tai neuropsykiatrisesta erityisvaikeudesta
  • aivovamman tai muun neurologisen haasteen tuomiin erityistarpeisiin arjen järjestämisessä
  • Erilaisten mielenterveyden, sosiaalisten tilanteiden pelkojen tai ahdistuksen tuomien haasteiden rajoittaessa elämää, yhdessä oman elämänhallinnan  harjoitteluun ja haltuunottoon.

Mikä on ammatillinen tukihenkilö?

Ammatillinen tukihenkilö on vankasti kouluttautunut (sosiaali-, terveys- tai kasvatusalan tutkinto) ja työskennellyt pitkään lasten, nuorten ja perheiden kanssa. Hän tukee lapsia, nuoria tai aikuisia omien taitojen kehittymisessä ja on esimerkkinä toimintakykyisestä sekä luotettavasta aikuisesta. Tukihenkilö voi toimia myös koko perheen tai perheen aikuisen tukena.

Ammatillinen tukihenkilötoiminta on aina tavoitteellista toimintaa. Tavoitteista ja tapaamisten tiheydestä sovitaan tilaajan, asiakkaan tai tämän lähiverkoston kanssa yksilöllisesti. Tavoitteita tarkistetaan säännöllisesti ja muokataan tarpeen mukaan. Työskentelyn vaiheet dokumentoidaan ja niistä tehdään yhteenveto.

Tukihenkilö tukee asiakkaan omia vahvuuksia ja auttaa myös löytämään niitä. Toiminta perustuu tukihenkilön ja tuettavan luottamukselliseen suhteeseen. Alaikäisen kohdalla huoltajan hyväksyntä on perustana työskentelylle.

Lataa esite (PDF) LANUPE ammatillinen tukihenkilö

Meillä Lanupessa ammatillisena tukihenkilönä toimivat Nina Rehn ja  Matti Nordling. 

ammatillinen tukihenkilö, tukihenkilö, mistä löytää tukihenkilön, sosiaalisten tilanteiden vaikeus, kenelle ammatillinen tukihenkilö on tarkoitettu, mikä on ammatillinen tukihenkilö, mistä ammatillisen tukihenkilön saa, tukihenkilö lapselle tukihenkilö nuorelle, tukihenkilö, Nummela, Vihti, Espoo, Lohja