Miksi olemme?

LANUPE on syntynyt monien erilaisten kohtaamisten ja kokemusten innoittamana. Meitä perustajajäseniä on kolme terveydenhuollon ammattihenkilöä, jotka haluamme olla yhdessä LANUPE-tiimimme kanssa tukemassa ja auttamassa erilaisissa elämäntilanteissa perheitä, pareja ja yksilöitä. Lisäksi meillä on palvelupaketteja yrityksille ja kunnille työhyvinvoinnin ylläpitämiseksi ja työssä jaksamisen tueksi.

Kaikki LANUPE:n perustajat ovat psykoterapeutteja. Emme keksi pyörää uudelleen, mutta toivomme, että saat meiltä kokemuksen siitä, että tulet kokonaisvaltaisesti kohdatuksi. Haluamme tarjota laadukasta ja oikea-aikaista palvelua. Asiakkaaksi pääsee nopeasti matalalla kynnyksellä ja palveluihin voi hakeutua myös ilman lääkärin lähetettä.

Moniammatilliseen kokeneeseen tiimimme kuuluu itsenäisinä ammatinharjoittajina yksilö- perhe- ja paripsykoterapeutit, psykologit, psykiatrinen sairaanhoitaja, sosiaalityöntekijä, kriisityöntekijä, varhaiskasvatuksen ammattihenkilöt, kuvataideterapeutti sekä sielunhoitoterapeutti.  Tarpeen mukaan kauttamme on saatavissa yhteistyösopimuksella lääkäri- ja toimintaterapiapalvelut.

Meistä 1

Haluamme vaikuttaa myös yhteiskunnallisesti. Yrityksellemme on tärkeää edistää lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia sekä osallistua syrjäytymisen ehkäisyyn. Kaikilla LANUPE:n työntekijöillä on pitkä työkokemus joko psykiatrian alalta tai muusta ihmissuhdetyöstä.  Lisäksi meiltä löytyy vankkaa kokemusta työelämän ihmissuhde- ja tiimityötaitojen valmennukseen ja työnohjaukseen niin esimiehille, johdolle kuin erilaisille työryhmille. 

Meille tärkeitä arvoja ovat

  • Luotettavuus
  • Välittäminen
  • Inhimillisyys

SINUN TUKENASI OVAT

Klikkaa kuvaa lukeaksesi lisää

Sari Bollström

Psykoterapeutti, pari- ja perheterapeutti, neuropsykiatrinen valmentaja, työnohjaaja (STOry)

”Ihmisen kunnioitus ja arvostus omana itsenä on itselleni tärkeää ja toivon sen näkyvän jokaisella tapaamisella. Haluan jokaisen tapaamisen olevan tärkeä kohtaaminen ja pysähtyminen asiakkaani asioiden äärelle. Haluan luoda terapiatapaamisesta asiakkaalle myönteisen ja asiakasta vahvistavan kokemuksen. En kuitenkaan pelkää käsitellä vaikeita asioita. Ei ole asioita, joista terapiassa ei voisi puhua.”

Osaamisalue
Paripsykoterapia, perheterapia, vanhemmuuden ohjaus- ja neuvonta, eroauttaminen, yksilö- ja ryhmätyönohjaukset. Otan vastaan yksilöitä, pareja ja perheitä.

Terapiaan tulosyynä voivat olla erilaiset elämänkriisit (sairaudet, masennus, ahdistus, suru, ihmissuhdeongelmat, työuupumus), kommunikointivaikeudet parisuhteessa, ero tai sen uhka tai seksuaalisuuteen liittyvät kriisit. Usein kriisien taustalla voi olla pitkään koettuja menetyksiä tai pettymyksiä. Psykoterapiassa tavoitteena on oireiden lieventäminen, uudenlaisten merkitysten löytäminen ja sen myötä elämänlaadun parantaminen.

Koulutus
Psykoterapeutti, paripsykoterapeutti, erityistason perheterapeutti, sosionomi (YAMK), diakoni, neuropsykiatrinen valmentaja (ADHD-coach), työnohjaaja (STOry jäsen)

Kelapätevyys

Paripsykoterapia, perheterapia, vanhempain ohjaus (vanhemmilla on mahdollisuus omiin Kelan tukemiin käynteihin, kun lapsi tai nuori käy omassa psykoterapiassa).

Jaana Silander

Psykoterapeutti, Kouluttajapsykoterapeutti

Tervetuloa terapiaan! Kanssani pääset matkalle tutkimaan mennyttä ja rakentamaan tulevaa. Mitkä ovat haaveesi? Mitä tietä tahdot kulkea? Terapiassa kuljen rinnallasi, kunnes uskallat kurottaa kohti unelmiasi.
 

PSYKOTERAPIASUUNTAUS

  • Ratkaisukeskeinen

KELA-PÄTEVYYS

  • Kelan kuntoutuspsykoterapia

LISÄKOULUTUKSET

  • Dialektinen käyttäytymisterapia (DKT)
  • Kognitiivinen psykoterapia

Millainen terapeutti olen

Olen työskennellyt psykiatrian parissa jo vuodesta 1992. Ensin mielenterveyshoitajana, sitten sairaanhoitajana ja nykyään myös terapeuttina. 
Terapeuttina pyrin olemaan avuksi, kohtaamaan ja kuuntelemaan. 
Olen omalla alallani ja iloinen, että saan tehdä juuri tätä työtä. Vastaanotollani pyrin aina huomioimaan positiiviset muutokset, pienetkin. Olen sitä mieltä, että ihminen tarvitsee iloa, hyvyyttä ja ymmärrystä jaksaakseen.

Mitä istunnoillani tehdään

Pääasiassa keskustelemme terapian alussa määrittelemämme tavoitteen mukaisesti. Tavoitteen toteutumista myös tarkastellaan istunnoilla. Mikäli asiakkaan on helpompi käyttää muita ilmaisun välineitä, kuin keskustelua, voimme ottaa terapiakortit tai muut vuorovaikutusta tukevat välineet käyttöön. 
Asiakas voi saada myös tavoitetta tukevia kotitehtäviä.

 

Jaana Kinnunen

perheterapeutti, psykoterapeutti, työnohjaaja   

”Elämää voi ymmärtää vain taaksepäin, mutta sitä eletään eteenpäin” (Sören Kierkegaard)

Peruskoulutukseltani olen terveydenhoitaja ja diakonissa. Terapiatyön lisäksi minulla on hoitoalasta n. 27 vuoden monipuolinen kokemus lähes sen kaikilta eri saroilta ns. vauvasta vaariin. Viimeisimpänä mm. HUS:lla sairaanhoitajan tehtävät nuorisopsykiatrisella poliklinikalla sekä yksityisyrittäjänä Kotitorpan hoivapalvelujohtajana.  

Osaamisalue: Perheterapia, pariterapia, vanhemmuuden ohjaus- ja neuvonta, erilaiset terapeuttiset ryhmät ja erityisryhmät sekä yksilö- ja ryhmätyönohjaukset.

Terapeuttina olen keskusteleva, kuunteleva ja asiakasta pohtimaan haastava. Minulle on tärkeää, että asiakkaana koet tulevasi kuulluksi ja että sinulla on riittävästi aikaa ja tilaa käsitellä sinulle merkityksellisiä asioita siinä tahdissa kuin koet olevasi siihen valmis.
Tunteilla ja virkistävällä unella on tärkeä merkitys hyvinvointiimme. Usein ne myös kulkevat käsikädessä ja joko sitovat voimavarojamme tai vapauttavat niitä. Tunteet haluavat tulla nähdyiksi ja hyväksytyiksi. Ne ovat myös työkalumme itsemme löytämiseen ja ymmärtämiseen.

Tarjoan psykoterapian muotoina yksilö-, pari- ja perheterapiaa. Perheterapiaan on mahdollista hakea Kelan kuntoutustukea, mikäli siihen liittyvät Kelan kriteerit täyttyvät.  Jos etsit Kela-tuettua yksilöpsykoterapiaa voit kääntyä kollegani Jaana Silanderin puoleen 😊

Terapiaan hakeutumisen syynä voi olla miltein mikä vain omaa tai läheisten mieltä ja elämäntilannetta askarruttava asia, jopa ennaltaehkäisevässä mielessä. Terapiassa tarkastelemme näitä yhdessä. Etsimme voimavaroja, uusia näkökulmia ja merkityksiä sekä oivalluksia ja keinoja toivottuun muutokseen ja tässä hetkessä olemiseen. Terapia auttaa myös tunnistamaan tunteita, tarpeita, toiveita ja pettymyksiä sekä omien suku-/kasvuhistorian mukana tulleiden tulkinta- ja toimintatapojen vaikutuksia.

Pääpaino terapiassa on vuorovaikutteisessa dialogisessa työskentelyssä sekä asioiden tai ilmiöiden merkitysten tarkastelussa reflektoiden. Voimavarakeskeisen psykoterapian lähestymistapoja ovat näiden lisäksi myös ratkaisukeskeisyys ja narratiivisuus, mitkä saattavat auttaa uuden tarinan ja tarvittaessa korjaavan kokemuksen löytämisessä. Terapiassa käytämme tilanteen mukaan myös toiminnallisia menetelmiä kuten NLP- ja mielikuvaharjoitteita, kuvakortteja, vuorovaikutusharjoitteita tai sukupuu- ja elämänkaarityöskentelyä.

Työnohjauksella pyritään työhyvinvoinnin lisääntymiseen:

Hyötyinä on todettu olevan mm. työntekijän ammatillisen identiteetin kasvua ja kehitystä, parempaa työssäjaksamista, työyhteisön ilmapiirin parantumista, poissaolojen vähentymistä, työn laadun ja tehokkuuden lisääntymistä sekä parempaa johtamista.

Koulutus: Psykoterapeutti (Valvira), erityistason perheterapeutti (Helsingin yliopisto), terveydenhoitaja, diakonissa, muistihoitaja, NLP master, työnohjaaja

Kelapätevyys: Perheterapia, vanhempain ohjaus

Kaupungit: Vihti, Karkkila, Espoo /Leppävaara

Ota yhteyttä

Paras tapa ottaa yhteyttä meihin on jättää yhteydenottopyyntö tai soittaa meille. Päivisin olemme usein varattuna, joten jos emme pääse vastaamaan puhelimeen, jätä meille yhteydenottopyyntö täältä.