Yksilöpsykoterapia

Ratkaisukeskeisessä terapiassa halutaan löytää ja vahvistaa ihmisessä olevia voimavaroja. Joskus nämä voimavarat tuntuvat olevan kateissa ja elämässä saattaa olla pieniä taikka suuria pulmia.

Terapiassa pyritään rakentavaan keskusteluun, missä etsitään ratkaisuideoita yhdessä asetettavien tavoitteiden mukaisesti.

Ratkaisukeskeisen ajattelun mukaan itse ongelma ei ole ongelma, vaan se, miten reagoimme suhteessa siihen.

Milloin psykoterapiaan kannattaa hakeutua?

Psykoterapia ei ole vain mielenterveyspotilaille suunnattu hoitomuoto vaan moni käy siellä hakemassa apua masennukseen, ahdistukseen, hankalaan elämäntilanteeseen tai kun on tarve keskustella puolueettoman koulutetun henkilön kanssa.

Moni hakeutuukin psykoterapeutin luokse yksittäiselle konsultaatiokäynnille, jossa voidaan samalla arvioida tilanne ja tarvittaessa tehdä hoitosuunnitelma.

Moni saataa kokea omista ongelmistaan puhumisen täysin tuntemattomalle vieraana ajatuksena. Hakeutuessasi terapiaan sinulla tuleekin olla aito halu työstää näitä ongelmia.

Psykoterapialla hoidetaan mm. seuraavia asioita: 

 • masennus
 • paniikkihäiriö
 • sosiaalinen ahdistuneisuus
 • yleistynyt ahdistuneisuushäiriö
 • pakko-oireet
 • traumaperäinen stressihäiriö
 • tunne-elämän ongelmat
 • persoonallisuuden häiriöt
 • alkoholi- ja päihdeongelmat
  sekä muut riippuvuusongelmat