Perhearviointi

Perheen voimavarojen, vahvuuksien ja vaikeuksien arviointimenetelmä.

Suomen Mielenterveysseuran kouluttama perhearviointimenetelmä, joka tarjoaa järjestelmällisen objektiivisen havainnoinnin, kuvailun ja arvioinnin mallin ja rakenteen perheen keskinäisen vuorovaikutuksen tarkasteluun. 

Menetelmän avulla voimavaroja, vahvuuksia ja vaikeuksia kartoitetaan perheen ja työntekijän yhteistyönä. Menetelmän tarkoituksena on lisätä perheen kommunikaation selkeyttä, jota pyritään rakentamaan perheiden vahvuuksien varaan ja lievittäen vaikeuksia. Kyseessä on terapeuttinen työote, jossa edetään perheen ehdoilla rohkaisevassa ja tukea-antavassa ilmapiirissä. 

Tapaamisia tilanteesta riippuen 6-9 kertaa.

Tämän palvelun tuottaa kognitiivinen lyhytterapeutti, sosiaalityöntekijä Katriina Rauanmaa.

perhearviointi, perhearviointimenetelmä, voimavaroja perheeseen, perheen sisäisen kommunikaation parantaminen

KatriinaRauanmaa
Katriina Rauanmaa - LANUPE