Perhearviointi

Perhearviointi ja perhevalmennus

Perhearviointi 

Perheen voimavarojen, vahvuuksien ja vaikeuksien arviointimenetelmä.

Suomen Mielenterveysseuran kouluttama perhearviointimenetelmä, joka tarjoaa järjestelmällisen objektiivisen havainnoinnin, kuvailun ja arvioinnin mallin ja rakenteen perheen keskinäisen vuorovaikutuksen tarkasteluun. 

Menetelmän avulla voimavaroja, vahvuuksia ja vaikeuksia kartoitetaan perheen ja työntekijän yhteistyönä. Menetelmän tarkoituksena on lisätä perheen kommunikaation selkeyttä, jota pyritään rakentamaan perheiden vahvuuksien varaan ja lievittäen vaikeuksia. Kyseessä on terapeuttinen työote, jossa edetään perheen ehdoilla rohkaisevassa ja tukea-antavassa ilmapiirissä. 

Tapaamisia tilanteesta riippuen 6-9 kertaa.

Perhevalmennus – ”Supernanny”

Palvelu lapsiperheille arjen toimivuuden tukemiseen. Tuki on tarkoitettu mm. lasten kasvatuksellisiin kysymyksiin, erilaisiin toiminnanohjauksen vaikeuksiin ja vuorovaikutuksen ongelmiin. Nämä voivat näyttäytyä arjessa esimerkiksi koulunkäynnin vaikeuksina, haastavina kaverisuhteina, arjen toimintojen hankaluuksina. Joskus uusperheiden muotoutuminen vaikuttaa kielteisesti perhesuhteisiin tai pikkulapsiajan uni- ja päivärytmien löytäminen on haasteellista. 

Perhevalmennuksen tavoitteena on auttaa vanhempia turvallisen ja lämpimän vuorovaikutussuhteen sekä hallitumman perhe-elämän saavuttamisessa. 

 

Nämä palvelut tuottaa kognitiivinen lyhytterapeutti, ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja, sosiaalityöntekijä Katriina Rauanmaa.

perhearviointi, perhearviointimenetelmä, voimavaroja perheeseen, perheen sisäisen kommunikaation parantaminen

Katriina Rauanmaa