Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
acf-field-group
terapeutti
acf-field
KatriinaRauanmaa
Katriina Rauanmaa
Kognitiivinen lyhytterapeutti (valmistuu 12/2020), sosiaalityöntekijä
Olen kuunteleva, tukeva ja tilaa antava, mutta samalla asiakasta aktiivisesti kohti tavoitteitaan kannustava. Laaja yhteiskunnallinen näkemys, osallisuuden ja sosiaalisen hyvinvoinnin merkityksen ymmärtäminen sekä yhteiskunta- ja palvelujärjestelmien tuntemus ovat vahvuuksiani.

Tässä linkki nettiajanvaraukseen.

Katriina Rauanmaa

Vastaanotto: Nummela, etävastaanotto

Tässä linkki nettiajanvaraukseen.

HUOM! Aloitan toiminnan LANUPE:ssa loppuvuodesta 2020.

Kognitiivinen lyhytterapia

“Emme näe maailmaa sellaisena kuin se on, vaan sellaisena kuin itse olemme.” -Anais Nin

Olen työskennellyt erikoissairaanhoidon kaikilla erikoisaloilla, viimeiseksi lasten- ja nuorisopsykiatrian poliklinikoilla. Ammatillinen kiinnostus johdatti tutkimaan mielen hyvinvointia, löysin kognitiivisen lyhytterapian ja näin sen potentiaalin tulevaisuuden lyhyenä ja tehokkaana terapiamenetelmänä. Kognitiivinen lyhytterapia perustuu tiedonkäsittelyn psykologiaan rakentuvana itsereflektioprosessina, joka auttaa tunnistamaan ja ymmärtämään haitallisia toimintatapoja. Hoitona lyhytterapia kestää yleensä noin 4-16 tapaamiskertaa ja sen tarkoituksena on muuttaa jotakin osaa ajattelu- ja toimintatottumuksissa.

Ensikäynnillä kartoitetaan ongelmia ja pyritään tunnistamaan oireilun tai ongelmien taustalla olevat toimintamallit, joita lähdetään työstämään. Tarkastelemme yhdessä sitä, minkälaisella elämänpolulla asiakas kulkee ja hänen ominaisuuksiaan, kuten tunneälyä, empatia- ja kommunikaatiotaitoja, tunteiden säätelyä, tavoitteellisen toiminnan ohjausta sekä kriisien ja konfliktien hallintaa. Pohdimme elämänarvoja ja henkilökohtaisia voimavaroja sekä muutoksen käynnistämistä ja motivaation synnyttämistä. Harjoittelemme ajatusten ja tunteiden itsereflektiota sekä tutkimme ydinuskomuksia eli skeemoja. Tavoitteena on ongelmien uudelleenmuotoilu, mutta samalla myös sisäisen hyvinvoinnin löytäminen.

Kognitiivinen lyhytterapia on aktiivinen työskentelytapa, jossa muutosprosessia käyntien väliajalla jatketaan kotitehtävin. Olen kuunteleva, tukeva ja tilaa antava, mutta samalla asiakasta aktiivisesti kohti tavoitteitaan kannustava. Laaja yhteiskunnallinen näkemys, osallisuuden ja sosiaalisen hyvinvoinnin merkityksen ymmärtäminen sekä yhteiskunta- ja palvelujärjestelmien tuntemus ovat vahvuuksiani.

Perhearviointimenetelmä

Perheen voimavarojen, vahvuuksien ja vaikeuksien arviointimenetelmä

Suomen Mielenterveysseuran kouluttama perhearviointimenetelmä, joka tarjoaa järjestelmällisen objektiivisen havainnoinnin, kuvailun ja arvioinnin mallin ja rakenteen perheen keskinäisen vuorovaikutuksen tarkasteluun. Menetelmän avulla voimavaroja, vahvuuksia ja vaikeuksia kartoitetaan perheen ja työntekijän yhteistyönä. Menetelmän tarkoituksena on lisätä perheen kommunikaation selkeyttä, jota pyritään rakentamaan perheiden vahvuuksien varaan ja lievittäen vaikeuksia. Kyseessä on terapeuttinen työote, jossa edetään perheen ehdoilla rohkaisevassa ja tukea-antavassa ilmapiirissä. Tapaamisia tilanteesta riippuen 6-9 kertaa.

Palvelut joita tarjoan

Etäterapia, Neuropsykiatrinen valmennus, Yksilöterapia, Kognitiivinen lyhytterapia
Palvelen seuraavilla kielillä

Otan vastaan etänä: 

Kyllä

Etävastaanoton työvälineet:

Microsoft teams, Zoom

Yhteystiedot

Paikkakunta: 

Nummela

Lanupe Info-puhelin: 045 7831 8313

Sähköposti: 

Psykoterapia ja muut terapiat