meta pixel
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
acf-field-group
terapeutti
acf-field
KatriinaRauanmaa
Katriina Rauanmaa
YTM, sosiaalityöntekijä, työnohjaaja (STOry), kognitiivinen lyhytterapeutti, neuropsykiatrinen valmentaja
Olen kuunteleva, tukeva ja tilaa antava, mutta samalla asiakasta aktiivisesti kohti tavoitteitaan kannustava. Laaja yhteiskunnallinen näkemys, osallisuuden ja sosiaalisen hyvinvoinnin merkityksen ymmärtäminen sekä yhteiskunta- ja palvelujärjestelmien tuntemus ovat vahvuuksiani.

Tässä linkki nettiajanvaraukseen.

Katriina Rauanmaa

Vastaanotto: Nummela, Lohja, etävastaanotto

Aito kohtaaminen, reflektointi sekä dialogi – kysyminen ja vastaaminen, ovat merkityksellisiä elementtejä asiakastyössäni. Näiden avulla rakennan luottamuksellista asiakassuhdetta. Työskentelyni tavoitteena on asiakkaan hyvinvoinnin ja voimavarojen lisääntyminen. Olen kuunteleva, tukeva ja tilaa antava, mutta samalla asiakasta aktiivisesti kohti tavoitteitaan kannustava. Vahvuuteni on laaja yhteiskunnallinen näkemys, osallisuuden ja sosiaalisen hyvinvoinnin merkityksen ymmärtäminen sekä yhteiskunta- ja palvelujärjestelmien tuntemus.

Työkokemukseni on perheneuvolapalveluiden esihenkilötyöstä, nuorisopsykiatrialta, lastenpsykiatrialta sekä somaattisesta erikoissairaanhoidosta. Koulutukseltani olen yhteiskuntatieteiden maisteri. Olen täydennyskouluttautunut kognitiiviseksi lyhytterapeutiksi, tunnetaito-ohjaajaksi, neuropsykiatriseksi valmentajaksi, valmentavaksi mentoriksi sekä voimavarakeskeiseksi työnohjaajaksi (STOry).

Haluan tarjota ja mahdollistaa matalan kynnyksen palveluja, jotka suunnitellaan ja tuotetaan yksilöllisesti asiakkaan tarpeiden ja toiveiden mukaisesti. Aikoja on sovittavissa myös ajanvarauskalenterissani näkyvien vapaiden aikojen ulkopuolelle. Näistä voi tiedustella suoraan sähköpostitse.

Koulutukset:

– Yhteiskuntatieteiden maisteri. Pääaine sosiaalityö, sivuaineet sosiaalipsykologia, hallintotiede, johtaminen ja valtio-oppi, Tampereen yliopisto

– Kognitiivinen lyhytterapeutti, Integrum

– Tunnekeskeinen kognitiivinen lyhytterapia: tunnetaito-ohjaaja, Integrum

– Neuropsykiatrinen valmentaja, Alfa Partners

– Valmentava mentori, HUS

– Perhearviointimenetelmä; perheen voimavarojen, vahvuuksien ja vaikeuksien arviointimenetelmä, Mieli ry

– Voimavarakeskeinen työnohjaaja, Dialogic

– Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto, Hyria

– MIM-menetelmä (Marschak Interaction Method): vanhemman ja lapsen välisen vuorovaikutussuhteen havainnointiväline (3-12v. lapset)

Palvelut joita tarjoan
Työnohjaus, Neuropsykiatrinen valmennus, Kognitiivinen lyhytterapia, Valmentava mentorointi
Palvelen seuraavilla kielillä
Toimipisteet: Nummela, Lohja

Otan vastaan etänä: 

Kyllä

Etävastaanoton työvälineet:

Microsoft teams, Zoom
Yhteystiedot

Lanupe toimisto-puhelin: 045 7831 8313

Sähköposti: 

katriina.rauanmaa@lanupe.fi