meta pixel
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
acf-field-group
terapeutti
acf-field
Marjo Rönkkö
Psykoanalyyttinen psykoterapeutti, kognitiivinen lyhytterapeutti, seksuaaliterapeutti, työyhteisösovittelija
Minulla on holistinen työskentelytapa ja olen lämminhenkinen. Minulla on myötätuntoinen ja asiakasta arvostava työote. Ihminen on kokonaisuus.

Tässä linkki nettiajanvaraukseen.

Marjo Rönkkö

Vastaanotto: Nummela, Lohja, etävastaanotto

Psykoanalyyttinen psykoterapia on elämänhistorian läpikäymistä ja tämän vaikutuksen ymmärtämistä nykyhetkeen. Psykoanalyyttisessä psykoterapiassa tutustutaan tiedostomattomaan puoleen itsessä, sekä tavoitteena on itseymmärryksen lisääntyminen.  Tutkimusten mukaan psykoanalyyttinen psykoterapia on vaikuttava hoitomuoto moniin mielenterveyden ongelmiin.

Kognitiivinen lyhytterapia on 5-25 kerran lyhytterapiaa jossa kognitiivisin menetelmin pyritään auttamaan asiakkaita matalan kynnyksen avuin. Kognitiivisessa lyhytterapiassa, niin sanotussa skeematerapiassa käsitellään mm. tunnelukkoja.

Seksuaaliterapia on lyhyt- tai pidempikestoista. Seksuaaliterapiaan voit tulla yksin tai pariskuntana. Vastaanotolleni voi tulla erilaisten seksuaalisten toimintahäiriöiden, traumaattisten kokemusten, identiteetti sekä muiden haasteiden vuoksi.

Omaan pitkän ja laajan työkokemuksen lasten, nuorten, aikuisten ja ryhmien kanssa, sekä lisäksi neuropsykiatriset oireyhtymät. Neuropsykiatrisissa erityisvaikeuksissa on ohjauksellista sekä toiminnanohjauksen taitojen harjoittelua. Lisäkoulutuksia minulla on ravitsemuksesta ja liikunnasta sekä työyhteisösovittelijakoulutuksesta ja uraohjauksesta.

Olen työskennellyt vuodesta 2012 eri kuntoutuksen osa-alueiden parissa kuten Nepsy, tules, kipupotilaat, mielenterveyskuntoutujat ja näitä olen tehnyt sekä nuorten että aikuisten parissa. Lisäksi seksuaalisuuteen ja moninaisuuteen liittyvien erityiskysymysten parissa olen työskennellyt vuodesta 2000.

Palvelut joita tarjoan
Työelämävalmennus, Etäterapia, Yksilöterapia, Kognitiivinen lyhytterapia, Seksuaaliterapia, Esiintymisvalmennus, Oma väylä
Koulutukset joita tarjoan

Vuorovaikutuskoulutus, Työhyvinvointiluennot
Palvelen seuraavilla kielillä
Toimipisteet: Nummela, Lohja

Otan vastaan etänä: 

Kyllä

Etävastaanoton työvälineet:

Zoom, Microsoft teams
Yhteystiedot

Lanupe toimisto-puhelin: 045 7831 8313

Sähköposti: 

marjo.ronkko@lanupe.fi