KORTTIDSTERAPI

Korttidsterapi är en process med ca 5–25 besök. Man fokuserar på ett tema som valts tillsammans med patienten. 

Korttidsterapi passar patienter som lider av depression eller ångest, drabbas av livskriser eller vill få bättre självkännedom. Den är, som namnet antyder, en kort process. Ofta räcker 5–10 besök.

Man kan söka sig till korttidsterapi även när man funderar på att börja långtidsterapi eller vill få pröva det terapeutiska arbetssättet. För närvarande erbjuder vi kognitiv, lösningsfokuserad samt integrativ och resursfokuserad korttidsterapi och kortvarig kristerapi.

Tjänster

Kognitiv korttidsterapi
Kognitiv korttidsterapi baserar sig på kognitiv psykologi. Genom självreflektion lär patienten sig att känna igen och förstå skadliga beteendemönster. Terapin omfattar vanligen 5–25 besök. Målet är att förändra en del i tänkandet och beteendet. Våra tankar och känslor är nära knutna till varandra. Genom att utveckla ett mer flexibelt tänkande kan man förändra även sina känslor. Kognitiv korttidsterapi är aktivt arbete. Processen fortsätter mellan besök genom hemuppgifter.
Taideterapia
Lanupe - Kriisityö
Kortvarig kristerapi
Kortvarig kristerapi (5–25 besök) strävar efter att minska ångest och smärta från traumatiska livssituationer eller händelser. Om traumatiska händelser inte bearbetas kan de sätta sig i sinnet som osammanhängande minnen, känslor, kroppsliga symtom och negativa föreställningar om en själv. De kan även orsaka rädsla, ångest och minnesbilder som tränger sig på. I kristerapi strävar man efter att kontrollera symptomen så att den traumatiska händelsen inte längre påverkar vardagen och patienten får tillbaka kontrollen över sitt liv. I terapi kan man även bearbeta minnen och känslor från traumatiska upplevelser på ett tryggt sätt för att kunna integrera traumat som en del av sin historia.
Lösningsfokuserad korttidsterapi

Lösningsfokuserad korttidsterapi (5–25 besök) utgår från patientens egna målsättningar. Patienten får motivation till att jobba mot sina mål genom visualisering. Fokus ligger på lösningar, inte problem.

I lösningsfokuserad korttidsterapi fokuserar man på vad som patienten har på hjärtat just nu och blickar framåt samt förstärker hens självkännedom och självempati.

Enligt det lösningsfokuserade tankesättet är problemet inte själva problemet utan vår inställning till problemet. Syftet med terapin är att hjälpa patienten att hitta sina styrkor och lära använda dem så att livet blir litet lättare.

Korttidsterapi 1
Daisy Flower Lake Nature Summer  - kucukgulberkan / Pixabay
Integrativ och resursfokuserad korttidsterapi

Integrativ korttidsterapi utnyttjar metoder från olika terapiformer enligt patientens behov och stödjer patientens egna resurser (5–25 besök).