meta pixel
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
acf-field-group
terapeutti
acf-field
Jaana Kinnunen
Psykoterapeutti, terveydenhoitaja, työnohjaaja (STOry)
Terapeuttina olen keskusteleva, kuunteleva ja asiakasta pohtimaan haastava. Minulle on tärkeää, että asiakkaana koet tulevasi kuulluksi ja että sinulla on riittävästi aikaa ja tilaa käsitellä sinulle merkityksellisiä asioita siinä tahdissa kuin koet olevasi siihen valmis.

Tässä linkki nettiajanvaraukseen.

Jaana Kinnunen

Vastaanotto: Nummela, Espoo, Helsinki Lauttasaari, etäpalvelut

Elämää voi ymmärtää vain taaksepäin, mutta sitä eletään eteenpäin” (Sören Kierkegaard)

Perhe-, pari- ja yksilöterapia

Tarjoan psykoterapian muotoina pari- ja perheterapiaa sekä yksilöterapiaa. Perheterapiaan on mahdollista hakea Kelan kuntoutustukea, mikäli siihen liittyvät Kelan kriteerit täyttyvät.

Terapiaan hakeutumisen syynä voi olla miltein mikä vain omaa tai läheisten mieltä ja elämäntilannetta askarruttava asia, jopa ennaltaehkäisevässä mielessä. Terapiassa tarkastelemme näitä yhdessä. Etsimme voimavaroja, uusia näkökulmia ja merkityksiä sekä oivalluksia ja keinoja toivottuun muutokseen ja tässä hetkessä olemiseen. Terapia auttaa myös tunnistamaan tunteita, tarpeita, toiveita ja pettymyksiä sekä omien suku-/kasvuhistorian mukana tulleiden tulkinta- ja toimintatapojen vaikutuksia.

Pääpaino terapiassa on vuorovaikutteisessa dialogisessa työskentelyssä sekä asioiden tai ilmiöiden merkitysten tarkastelussa reflektoiden. Voimavarakeskeisen psykoterapian lähestymistapoja ovat näiden lisäksi myös ratkaisukeskeisyys ja narratiivisuus, mitkä saattavat auttaa uuden tarinan ja tarvittaessa korjaavan kokemuksen löytämisessä. Terapiassa käytämme tilanteen mukaan myös toiminnallisia menetelmiä kuten NLP- ja mielikuvaharjoitteita, kuvakortteja, vuorovaikutusharjoitteita tai sukupuu- ja elämänkaarityöskentelyä.

Vanhempain ohjaus

Teen vanhemmuuden ohjausta ja neuvontaa. Kelan korvaamana vanhempain ohjanta liittyy lapsen tai nuoren omaan psykoterapiaan.

Ryhmät

Olen työskennelltyt paljon erilaisten ryhmien ohjaajana. Pidän terapeuttisia ryhmiä lapsille, nuorille ja aikuisille. Ryhmätarjontamme löytyy mm. verkkokaupasta. Ryhmiä voidaan toteuttaa myös räätälöiydysti, ota rohkeasti yhteyttä.

Uniohjaus

Tunteilla ja virkistävällä unella on tärkeä merkitys hyvinvointiimme. Usein ne myös kulkevat käsikädessä ja joko sitovat voimavarojamme tai vapauttavat niitä. Tunteet haluavat tulla nähdyiksi ja hyväksytyiksi. Ne ovat myös työkalumme itsemme löytämiseen ja ymmärtämiseen.

Työnohjaus

Työnohjauksella pyritään työhyvinvoinnin lisääntymiseen: Hyötyinä on todettu olevan mm. työntekijän ammatillisen identiteetin kasvua ja kehitystä, parempaa työssäjaksamista, työyhteisön ilmapiirin parantumista, poissaolojen vähentymistä, työn laadun ja tehokkuuden lisääntymistä sekä parempaa johtamista.

Koulutukseni

Psykoterapeutti (Valvira), erityistason perheterapeutti (Helsingin yliopisto), terveydenhoitaja, diakonissa, muistihoitaja, NLP master, työnohjaaja

Peruskoulutukseltani olen terveydenhoitaja ja diakonissa. Terapiatyön lisäksi minulla on hoitoalasta n. 27 vuoden monipuolinen kokemus lähes sen kaikilta eri saroilta ns. vauvasta vaariin. Viimeisimpänä mm. HUS:lla sairaanhoitajan tehtävät nuorisopsykiatrisella poliklinikalla sekä yksityisyrittäjänä Kotitorpan hoivapalvelujohtajana.

Kelapätevyys: Perheterapia, vanhempain ohjaus

Palvelut joita tarjoan
Työnohjaus, Perheterapia, Pariterapia, Etäterapia, Lyhytpsykoterapia, Neuropsykiatrinen valmennus, Yksilöterapia, Uniohjaus, Oma väylä
Palvelen seuraavilla kielillä
Toimipisteet: Nummela, Espoo, Helsinki – Lauttasaari

Otan vastaan etänä: 

Kyllä

Etävastaanoton työvälineet:

Microsoft teams, Minduu
Yhteystiedot

Lanupe toimisto-puhelin: 045 7831 8313

Sähköposti: 

jaana.kinnunen@lanupe.fi