meta pixel
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
acf-field-group
terapeutti
acf-field
Sari Bollström
Psykoterapeutti, pari- ja perheterapeutti, perheneuvoja, työnohjaaja, sosionomi YAMK
Olen terapeuttina kuunteleva ja myötätuntoinen. Ihmisen kunnioitus ja arvostus omana itsenä on itselleni tärkeää ja toivon sen näkyvän jokaisella tapaamisella. Haluan luoda terapiatapaamisesta myönteisen ja asiakasta vahvistavan tapahtuman.

Tässä linkki nettiajanvaraukseen.

Sari Bollström

Vastaanotto: Helsinki – Lauttasaari, Nummela, Lohja, Espoo, etävastaanotto

Millainen terapeutti olen?

Olen terapeuttina kuunteleva ja myötätuntoinen. Ihmisen kunnioitus ja arvostus omana itsenä on itselleni tärkeää ja toivon sen näkyvän jokaisella tapaamisella. Haluan jokaisen tapaamisen olevan tärkeä kohtaaminen ja pysähtyminen asiakkaani asioiden äärelle. Haluan luoda terapiatapaamisesta asiakkaalle myönteisen ja asiakasta vahvistavan kokemuksen. En kuitenkaan pelkää käsitellä vaikeita asioita. Ei ole asioita, joista terapiassa ei voisi puhua.

Mitä tapaamisillani tehdään

Psykoterapiassa terapeutti ja asiakas tutkailevat yhdessä asiakkaan esille tuomia aihealueita. Terapeutin tehtävänä on kuunnella, esittää kysymyksiä, yhdessä pohditaan asioille vaihtoehtoisia tarinoita ja vaihtoehtoisia toimintamalleja.

Mielelläni käytän apuna mm. sukupuuta ja elämänjanaa. Perheen kanssa työskentelyssä käytössä on myös erilaisia luovia menetelmiä.

Psykoterapian tavoitteena on psyykkinen vahvistuminen ja elämänlaadun paraneminen häiriöiden lievittyessä tai poistuessa ja asiakkaan oman toimintakyvyn parantuessa. Psykoterapia on asiakkaan ja terapeutin välinen yhteistyöprosessi.

Pariterapia

Pariterapiaan tulosyinä voivat olla vuorovaikutusongelmat, erokysymykset, uskottomuus ja muut kriisit suhteessa. Pariterapiaan voi hakeutua jo ennen isojen ongelmien syntymistä, mieluummin aiemmin kuin liian myöhään.

Perheterapia

Perheterapiaa käytetään tilanteissa, joissa ongelmat liittyvät perheen sisäisiin suhteisiin. Perheterapian aloittamisen perusteluna voi olla yksittäisen perheenjäsenen ongelmat tai useamman jäsenen väliset vuorovaikutus- tai muut vaikeudet.

Perheterapia voidaan toteuttaa erilaisissa kokoonpanoissa ja tapaamisten aikana voidaan kokoonpanoja vaihdella. Osallistujina voi olla koko perhe tai osia siitä, yksi henkilö, vanhempi tai pariskunta.

Lyhytpsykoterapia

Lyhytpsykoterapia sekä yksilötapaamiset ovat tukena erilaisissa elämänkriiseissä. Tulosyynä voi olla työuupumus, jokin kuormittava elämänvaihe tai halu keskustella mieltä kuormittavista asioista.

Lyhytpsykoterapiassa hoidetaan jotakin tiettyä määriteltyä ongelma-aluetta. Tällaisia voivat olla työuupumus, jännittäminen, ahdistus, pelot, elämänmuutokset (ero, kuolema, sairaus) Lyhytpsykoterapia toteutetaan 10-25 kerran jaksona.

Terapiaan voi hakeutua monenlaisisten kysymysten kanssa. Psykoterapian tavoitteena on saada lievitystä mieltä kuormittaviin asioihin sekä parantaa asiakkaan valmiuksia ratkaista ongelmiaan, myös tukea oman elämän parempaan hallintaan.

Vanhempain ohjaus

Vanhempain ohjaukset liittyvät lapsen tai nuoren omaan psykoterapiaan.

Kelan tuet

Kelan tukemana teen pari- ja perheterapiaa sekä vanhempien ohjausta.

Työnohjaus

Teen yksilö- ja ryhmätyönohjausta. Työnohjaukset voivat olla case-työnohjauksia, jolloin käsitellään tiettyä teemaa kerrallaan tai tukea omaan taikka työyhteisön työssä jaksamiseen.

Ammatillinen taustani ja osaamiseni

Minulla on kokemusta perheiden ja parien kriisitilanteiden selvittelystä ja tukemisesta terapeuttisin menetelmin. Olen työskennellyt psykiatrian alalla reilut 20 vuotta. Nuorisopsykiatriassa olen ollut sosiaalityöntekijänä 10v ajan. Tuolloin tapasin nuoria, heidän vanhempiaan ja eri verkostoja. Lastenpsykiatriassa olen työskennellyt 2v ajan. Lastensuojelun kanssa olen tehnyt yhteistyötä eri työtehtävien kautta tiiviisti. Lisäksi olen ollut vuoden ajan töissä lastensuojelun avo- ja sijaishuollossa. Perheneuvojana olin 5v ajan tehden paripsykoterapiaa.

Olen psykoterapeutti/pari – ja perheterapeutti.  Olen myös työnohjaaja, teen yksilö- ja ryhmätyönohjausta. Teen myös neuropsykiatrista valmennusta, joten mm. ADHD- ja ADD sekä Aspergeriin liittyvät asiat ovat minulle tuttuja. Erilaisuuden ja samanlaisuuden yhteensovittaminen ja niiden arkipäiväksi tekeminen on innostava päämäärä – miten luoda erilaisuudesta vahvuutta.

Koulutukseni

Psykoterapeutti (Valvira), erityistason perheterapeutti, pariterapeutti, sosionomi (YAMK) Master of Social Services, diakoni, lastentarhanopettaja, neuropsykiatrinen valmentaja, perheneuvoja, työnohjaaja.

Sosionomi-diakoniksi opiskelin Diakissa. Tutkinto on sisältänyt varhaiskasvatukseen ja sosiaalipedagogiikkaan suuntautuneet vähintään 60 op:n laajuiset opinnot antaen kelpoisuuden lastentarhanopettajan tehtäviin.

Sosiaali- ja terveysalan ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon (sosionomi YAMK) olen suorittanut terveyden edistämisen koulutusohjelmassa, johtaminen perhetyössä ja perhehoitotyössä suuntautumisvaihtoehdossa. Tämä koulutus on antanut pätevyyden toimia esihenkilötehtävissä.

 

Palvelut joita tarjoan
Työnohjaus, Perheterapia, Pariterapia, Yksilöpsykoterapia, Etäterapia, Lyhytpsykoterapia, Neuropsykiatrinen valmennus, Vanhempain ohjaus, Keskustelu ja tuki vanhemmille, Eroryhmät, EMDR, Oma väylä
Koulutukset joita tarjoan

Parisuhdekurssit
Palvelen seuraavilla kielillä
Toimipisteet: Nummela, Lohja, Espoo, Karjaa, Helsinki – Lauttasaari

Otan vastaan etänä: 

Kyllä

Etävastaanoton työvälineet:

Minduu, Zoom, Microsoft teams
Yhteystiedot

Lanupe toimisto-puhelin: 045 7831 8313

Sähköposti: 

sari.bollstrom@lanupe.fi