Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
acf-field-group
terapeutti
acf-field
Riitta Kovalainen -LANUPE
Riitta Kovalainen
RE-sielunhoitoterapeutti, työnohjaaja (STOry), varhaiskasvatuksen erityisopettaja
Koulutukseni pohjalta minulla on tietoa lapsen kehityksen lainalaisuuksista ja varhaisen vuorovaikutuksen merkityksestä. Asiakkaan ongelmia pyrin kuitenkin käsittelemään nykyhetkeä vahvistavilla keinoilla, josta käsin on turvallista tarkastella menneisyyden traumoja ja vaikeuksia.

Tässä linkki nettiajanvaraukseen.

Riitta Kovalainen

Vastaanotto: Lohja Routio, Nummela, etävastaanotto
Tässä linkki nettiajanvaraukseen.

Keskustelu ja tuki vanhemmille

Keskustelu ja tuki vanhemmille erityisesti, kun lapsella on tuen tarvetta. Yksilö- tai vertaisryhmä.

Käyntien tavoitteena tuen suunnittelua vanhempien kanssa, kun lapsella on ADHD-piirteitä, aistisäätelypulmia, toiminnanohjauksen haasteita tai  sosiaalisia ja tunnetaitojen pulmia.

Sielunhoitoterapia

Sielunhoitoterapia on ammatillista kristillistä terapiatyötä, jossa pyritään kokonaisvaltaisesti auttamaan ihmistä hänen ongelmissaan kristillisen ihmiskäsityksen pohjalta.

Sielunhoitoterapiassa yhdistyy hengellinen ja psykologinen näkökulma. Toiminta on asiakaslähtöistä, hänen tarpeistaan käsin yhdessä tehtyjen tavoitteiden mukaista. Sielunhoitoterapia perustuu terapeutin ja asiakkaan väliseen vuorovaikutukseen ja asiakkaan kunnioittamiseen. Sielunhoitoterapia on tarkoitettu jokaiselle, joka haluaa käsitellä asioitaan turvallisessa ja luottamuksellisessa ilmapiirissä. Terapiaan voi hakeutua kuka vain, henkilökohtainen uskonnollinen vakaumus ei ole välttämätön. 

Erityisesti koen voivani auttaa: Erilaisten traumojen kohtaamisessa ja käsittelyssä sekä surutyössä, jos koet hengellisyyden liian ahdistavana, olet joutunut narsistin uhriksi, kamppailet syyllisyyden tai häpeän tunteiden kanssa, perheessäsi on vaikeuksia (vaikeudet lasten kanssa tai parisuhteen pulmat), avioero, heikon itsetunnon vahvistamisessa.

Työnohjaus

Viitekehykseni on ratkaisukeskeinen. Haluan tukea työntekijöitä voimaan työssään hyvin. Tärkeänä näen, että jokainen työssään voisi kokea, että hänen vahvuutensa ja osaamisensa voisi olla voimavarana koko työyhteisölle.

Työnohjausasiakkaita minulla on ollut: Terveydenhoidosta, aikuiskoulutuksesta, terapiatyöstä ja varhaiskavatuksesta. Keskeinen työskentelytapani on keskustelu, mutta mielelläni voin käyttää myös niin halutessanne joitain toiminnallisia menetelmiä. Joskus on hyvä työskentelyn eteenpäin ohjaamiseksi käyttää esimerkiksi kuvakortteja, joiden avulla päästään asioita nopeammin työstämään.

Mielelläni järjestän myös työyhteisöä voimaannuttavia tyhy-päiviä. Jos kiinnostuit tästä, niin ota yhteyttä ja pyydä tarjous. Mietimme yhdessä juuri teidän yhteisönne tarpeisiin ja toivomuksiin sopivan rentouttavan, innostavan, vahvuuksia esiin nostavan ja työhyvinvointia ennalta vahvistavan päivän tai aamupäivän.

Olen STOry:n jäsen (Suomen työnohjaajat). Teen yksilö-, ryhmä- ja esimiestyönohjausta, myös avointa työnohjausta.

Työskentelytavoistani

Koulutukseltani olen RE-sielunhoitoterapeutti ja erityislastentarhanopettaja. Koulutuksissani olen saanut tietoa eri kehitysvaiheiden ongelmista, traumojen ja hylkäämisen kokemuksien vaikutuksesta, masennuksen, vanhempien mielenterveysongelmien tai päihteidenkäytön vaikutuksesta lapsuuden kokemuksiin. Sielunhoitotyössä tarvitsen ja hyödynnän tätä psyykkisen kehityksen ja kehityskriisien ymmärtämistä.

Lasten kanssa työskennellessäni pyrin ennaltaehkäisemään tulevia vaikeuksia.

Sielunhoitoterapiatyötä tehdessäni lapsuuden kokemuksien, traumojen, turvattomuuden  ym. ymmärtäminen on tärkeä osa eheytymisprosessia aikuisuuden ongelmia selvitettäessä. Näitä ongelmia pyrin kuitenkin käsittelemään nykyhetkeä vahvistavilla keinoilla, josta käsin on turvallista tarkastella menneisyyden traumoja ja vaikeuksia. Tämän ajattelun psykologiselta taustalta löytyy ratkaisukeskeisiä ja kognitiivisia malleja, joissa korostetaan myönteistä ajattelua, mutta joka itselläni kuitenkin pohjautuu psykodynaamiseen, lapsuuden merkityksen ymmärtämiseen ja siitä näkökulmasta toimimiseen.

Sielunhoitoterapiassa haluan kohdata ihmisen kokonaisuudessaan. Hyväksyä sellaisena kuin hän on omana persoonanaan.  Jokaisella on omanlaisensa tapa reagoida omiin sisäisiin tuntoihinsa, joka on osa hänen temperamenttiaan, tapaansa toimia juuri sillä tavalla kuin toimii. Haluan keskustelemalla auttaa ihmistä ymmärtämään omia reaktioitaan, hyväksymään itsensä sellaisena kuin hän on. Jumalan luoma ihana, kaunis persoona, jonka Hän haluaa saada esiin kaiken rikkoutuneen alta.

Palvelut joita tarjoan

Työnohjaus, Etäterapia, Keskustelu ja tuki vanhemmille, Sielunhoitoterapia, Neuropsykiatrinen ohjaus alle kouluikäiset 1-2 lk
Koulutukset joita tarjoan
Lapsen kohtaaminen ja vuorovaikutus, Aistisäätelypulmat – työkaluja arkeen
Palvelen seuraavilla kielillä

Otan vastaan etänä: 

Kyllä

Etävastaanoton työvälineet:

Microsoft teams, Google meet

Yhteystiedot

Paikkakunta: 

Nummela

Lanupe Info-puhelin: 045 7831 8313

Sähköposti: 

riitta.kovalainen@lanupe.fi