meta pixel
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
acf-field-group
terapeut
acf-field

Patientombudsmannen

Varje verksamhetsenhet för både offentlig och privat hälso- och sjukvård har en patientombudsman. Patientombudsmannens lagstadgade uppgifter är att ge råd och information om patientens ställning och rättigheter. Patientombudsmannen arbetar för att främja och tillgodose patientens rättigheter.

En patient som är missnöjd med vården eller bemötande kan kontakta patientombudsmannen för hälsovårdens verksamhetsenhet och få råd hur han eller hon får sin sak utredd.

Patientombudsmannen hjälper vid behov patienten att reda ut sitt problem vid vårdenheten. Han eller hon ger även råd och bistår vid behov patienten i att framställa en anmärkning, ett klagomål eller en patientskadeanmälan som lämnas till Patientförsäkringscentralen.

Det hör inte till patientombudsmannens uppgifter att ta ställning till patientens diagnos eller vårdens eller behandlingens innehåll. Patientombudsmannen tar inte heller ställning till om en patientskada eller ett vårdfel har inträffat i vården. Patientombudsmannen tolkar inte journalhandlingarna.

Inom socialvårdens tjänster sköts motsvarande uppgifter av en socialombudsman. Samma person kan sköta både patientombudsmannens och socialombudsmannens uppgifter.

https://www.valvira.fi/web/sv/halso-och-sjukvard/patientens-stallning-och-rattigheter/patientombudsmannen

Som Lanupe Ab:s patientombudsmannen jobbar

PotilasasiamiesLanupe

Miia Ståhle, socialarbetare (pol.mag.), miiasta@outlook.com, tel. 040 7494 086.

Författningar

Lag om patientens ställning och rättigheter (finlex.fi)