meta pixel
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
acf-field-group
terapeut
acf-field

Social- och patientombud

Social- och patientombudets uppgift är att ge råd i frågor som gäller tillämpningen av lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården, lagen om småbarnspedagogik och lagen om patientens ställning och rättigheter, informera om klientens och patientens rättigheter och ge anvisningar och vid behov bistå vid utarbetandet av en anmärkning. 

Social- och patientombudet ger också råd om hur klagomål, ersättningsyrkande som gäller en patientskada eller något annat ärende som gäller klientens rättsskydd inom socialvården eller småbarnspedagogiken kan inledas hos en behörig myndighet och arbetar för att främja och tillgodose patientens rättigheter. 

Jenni Henttonen och Terhi Willberg arbetar som social- och patientombud i Västra Nylands välfärdsområde. 

Rådgivning och handledning per e-post sosiaali.potilasasiavastaava@luvn.fi eller per telefon 029 151 5838, mån 10–12, tis–tors 9–11. Man ska alltid komma överens om personliga möten på förhand.