meta pixel
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
acf-field-group
terapeut
acf-field

Familjeterapi

Familjeterapi är en arbetsform där alla familjemedlemmar beaktas, oberoende om de deltar eller inte. Tanken är att allt påverkar allt. Du kan komma till familjeterapi ensam eller tillsammans med en närstående, när det känns svårt att hitta lösningar på egen hand. 

I familjeterapi försöker man hitta positiva resurser och möjligheter i familjen.

Syftet med familjeterapi är att hitta sätt att lösa upp knutar genom samtal. 

Familjeterapi används när problem har att göra med relationer inom familjen. Vid behandling av barn och unga är det naturligt att välja familjeterapi, eftersom barn och unga är beroende av sin familj. Man kan komma till familjeterapi både när en av familjemedlemmarna har problem och när det finns kommunikationssvårigheter eller andra problem mellan flera familjemedlemmar.

I familjeterapi kan man träffas i olika konstellationer. Hela familjen eller delar av den kan delta – en av föräldrarna eller både av dem. Även andra nära människor kan delta.

När borde man söka sig till familjeterapi?

Man söker sig till terapi av många slags anledningar, t.ex. när en när vän eller släktning har insjuknat eller dött. Andra anledningar kan vara kriser i parrelationen, uppfostringsproblem, alkohol- eller drogproblem eller familjevåld.

Många söker sig till familjeterapi eftersom de vill vara proaktiva och förstärka/ fördjupa sin parrelation och familj genom att arbeta tillsammans för gemensamma mål.

Undersökningar visar att familjeterapi tillämpar sig bra till behandling av störningar i beteende och känsloliv hos barn och unga och av missbruk samt ätstörningar. Den kan användas även vid behandling av depression, självskadebeteende och kroniska sjukdomar. Ytterligare ger den stöd vid behandling av dementi och riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdomar. Familjeterapin har konstaterats stödja andra behandlingsformer, vilket leder till bättre resultat.

Enligt forskare skyddar tydlig kommunikation mot psykiska sjukdomar. I familjeterapi förstärks positiv interaktion. På detta sätt kan den bidra till bättre hälsa.

Källa: Aaltonen, J. 2006. Perheterapia psykoterapian muotona.

perheterapia, perhepsykoterapia, perhepsykoterapia Nummela, perhepsykoterapia Espoo, perhepsykoterapia Lohja, perheterapia Nummela, perheterapia Vihti, perheterapia Lohja, perheterapia Espoo, perheterapia Leppävaara, milloin perheterapiaan, apua vanhemmuuteen, apua perheongelmiin, perheterapiaan ilman lähetettä, sukupuu perheterapiassa, päihde- ja mielenterveyden ongelmat perheessä, perheenjäsenen vakava sairastuminen, perheenjäsenen kuolema, lasten käytösongelmat, vanhempainohjaus, vanhempien ohjaus