PALVELUSETELIT

Mistä ja miten voit saada palvelusetelin?

Kunta tai esim. HUS-yhtymä myöntää palvelusetelin. Palveluseteli on tarkoitettu kaikille kunnan tai HUS-yhtymän sosiaali- ja terveyspalveluja tarvitseville.

 • Palvelusetelin saa asuinkunnan terveysasemalta, sosiaalivirastosta tai muusta kunnan palveluyksiköstä.
 • Palvelusetelin saaminen edellyttää, että kunnallisen sosiaali- ja terveydenhuollon edustaja, kuten terveyskeskuslääkäri tai esim. kouluterveydenhoitaja arvioi palvelun tarpeen.

 

Voit tarkistaa www.palse.fi -sivustolta myöntääkö oma asuinkuntasi palveluseteleitä sosiaali- ja terveyspalveluiden ostamiseen

Pari- ja/tai perhepsykoterapia lapsille, nuorille ja aikuisille

 • Perheenjäsenen mielenterveydenhäiriön tai perheen kielteisen vuorovaikutuksen hoito
 • Tavataan pääasiassa paria/perheenjäseniä yhdessä.
 • Perhe voi koostua aikuisista perheenjäsenistä tai aikuisista ja alaikäisistä.
 • Yksilökäyntejä on vain muutamia (max5 / vuosi), korkeintaan 1 vuodeksi kerrallaan,
 • Maksimissaan 3 vuotta samassa psykoterapiassa
 • Myönnetään 0-2 hoitoneuvottelua, jotka järjestetään hoitotahon arvion mukaan

Paikkaa voi kysyä suoraan terapeuteilta

jaana.kinnunen@lanupe.fi, sari.bollstrom@lanupe.fi, micaela.grundstrom@lanupe.fi, merja.koponen@lanupe.fi, henna.haunia@lanupe.fi

 

Yksilöpsykoterapia nuorille ja aikuisille

 • Psykoterapian palveluseteli voidaan myöntää sekä kuntayhtymän omille lasten-, nuoriso- ja aikuispotilaille, että konsultaatioiden pohjalta joillain alueilla sovitusti myös perusterveydenhuollon potilaille.
 • Kuntayhtymä valitsee palvelusetelijärjestelmään otettavat potilaat ja palveluseteliasiakkuus edellyttää mielenterveystyön ammattilaisen julkisessa terveydenhuollossa arvioimaa ja kuntayhtymän hyväksymää psykoterapian tarvetta ja soveltuvuutta palvelusetelin käyttäjäksi.
 • Potilaat voivat olla psykoterapiaa tarvitsevia lapsia, nuoria tai aikuisia.
 • Ikäryhmät määritellään seuraavasti: • Lapset: 0-12 -vuotta • Nuoret: 13-17- vuotta • Aikuiset: 18-vuotta täyttäneet

Paikkaa voi kysyä suoraan terapeutilta jaana.silander@lanupe.fi (Lyhyt ja pitkä psykoterapia, psykoterapia altistushoidolla sekä psykoterapia EMDR-hoidolla) ja pia.kantokari@lanupe.fi (Lyhyt ja pitkä psykoterapia). 

KELA harkinnanvaraiset, asiakkaalle maksuttomat, kuntoutukset

OMA VÄYLÄ kuntoutus

Oma väylä -kuntoutus on neuropsykiatrinen kuntoutus, joka on suunnattu opiskeleville, työssä käyville tai väliaikaisesti työelämästä poissa oleville 16–29-vuotiaille nuorille.

Oma väylä -kuntoutusta voit hakea, jos sinulla on todettu vähintään toinen seuraavista

 • autismikirjon häiriö ilman kognitiivisen kehityksen häiriötä (Aspergerin oireyhtymä) aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö (ADHD tai ADD).

Paikkakyselyt ja kelapäätökset toimitetaan sähköpostilla osoitteeseen jaana.silander@lanupe.fi

 

Vaativa lääkinnällinen kuntoutuspsykoterapia

Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen yksilöterapia järjestetään asiakkaalle

 • joka on alle 65-vuotias, (terapeutti vastaanottaa nuoria ja nuoria aikuisia (13 – 26v)
 • jolla on sairaus tai vamma, johon liittyy huomattava suoritus- ja osallistumisrajoite ja josta aiheutuu vähintään vuoden kestävä kuntoutustarve
 • jolle kuntoutus on perustellusti tarpeen mahdollistamaan arjen toiminnoista suoriutumista ja osallistumista
 • jolla on julkisen terveydenhuollon laatima kuntoutusuunnitelma tai yksityisen terveydenhuollon laatima ja julkisen terveydenhuollon hyväksymä kuntoutussuunnitelma.

Paikkaa voi kysyä suoraan terapeutilta jaana.silander@lanupe.fi 

LAKU-kuntoutus

LAKU-perhekuntoututus antaa tukea ja apua nepsy-diagnoosin saaneelle lapselle tai nuorelle sekä koko perheelle. 

LAKU-kuntoutusta voi hakea 7-15 –vuotiaalle lapselle tai nuorelle jos hänellä on diagnoosina joku seuraavista 

 • ADHD tai ADD 
 • Ilman merkittävää kognitiivisen kehityksen viivettä ilmenevä autisminkirjon häiriö  
 • Touretten oireyhtymä tai pitkäaikaiset tic-oireet  

LAKU-kuntoutuksesta voit kysyä lisätietoja kuntoutuksen koordinaattoreina toimivilta Jaana Silanderilta ja Merja Koposelta (ruotsinkielinen LAKU-kuntoutus). Jaanan tavoitat osoitteesta jaana.silander@lanupe.fi ja Merjan osoitteesta merja.koponen@lanupe.fi.

Sivun sisältö