PALVELUSETELIT

Mistä ja miten voit saada palvelusetelin?

Kunta tai esim. HUS-yhtymä myöntää palvelusetelin. Palveluseteli on tarkoitettu kaikille kunnan tai HUS-yhtymän sosiaali- ja terveyspalveluja tarvitseville.

 • Palvelusetelin saa asuinkunnan terveysasemalta, sosiaalivirastosta tai muusta kunnan palveluyksiköstä.
 • Palvelusetelin saaminen edellyttää, että kunnallisen sosiaali- ja terveydenhuollon edustaja, kuten terveyskeskuslääkäri tai esim. kouluterveydenhoitaja arvioi palvelun tarpeen.

 

Voit tarkistaa www.palse.fi -sivustolta myöntääkö oma asuinkuntasi palveluseteleitä sosiaali- ja terveyspalveluiden ostamiseen

HUS-yhtymän palvelusetelit

Lasten ja nuorten neuropsykiatrinen (NEPSY) valmennus

 • Potilaat ovat 5–13-vuotiaita lapsia, joiden lähete on hyväksytty HUS lastenpsykiatrialle ja jotka ovat tulleet HUS lastenpsykiatrian hoitoon neuropsykiatrisen häiriön vuoksi ja joiden arvioidaan tarvitsevan neuropsykiatrista valmennusta osana hoitoa.

 

Kun saat palvelusetelin, voi ottaa meihin yhteyttä ja kuntoutus päästään aloittamaan nopealla aikataululla.

Paikkakyselyt toimitetaan sähköpostilla osoitteeseen jaana.kinnunen@lanupe.fi

Pari- ja/tai perhepsykoterapia lapsille, nuorille ja aikuisille

 • Perheenjäsenen mielenterveydenhäiriön tai perheen kielteisen vuorovaikutuksen hoito
 • Tavataan pääasiassa paria/perheenjäseniä yhdessä.
 • Perhe voi koostua aikuisista perheenjäsenistä tai aikuisista ja alaikäisistä.
 • Yksilökäyntejä on vain muutamia (max5 / vuosi), korkeintaan 1 vuodeksi kerrallaan,
 • Maksimissaan 3 vuotta samassa psykoterapiassa
 • Myönnetään 0-2 hoitoneuvottelua, jotka järjestetään hoitotahon arvion mukaan

 

Paikkaa voi kysyä suoraan terapeuteilta

jaana.kinnunen@lanupe.fi, sari.bollstrom@lanupe.fi, micaela.grundstrom@lanupe.fi, merja.koponen@lanupe.fi

Yksilöpsykoterapia nuorille ja nuorille aikuisille (13 – 26 vuotta)

 • Psykoterapian palveluseteli voidaan myöntää sekä kuntayhtymän omille lasten-, nuoriso- ja aikuispotilaille, että konsultaatioiden pohjalta joillain alueilla sovitusti myös perusterveydenhuollon potilaille.
 • Kuntayhtymä valitsee palvelusetelijärjestelmään otettavat potilaat ja palveluseteliasiakkuus edellyttää mielenterveystyön ammattilaisen julkisessa terveydenhuollossa arvioimaa ja kuntayhtymän hyväksymää psykoterapian tarvetta ja soveltuvuutta palvelusetelin käyttäjäksi.
 • Potilaat voivat olla psykoterapiaa tarvitsevia lapsia, nuoria tai aikuisia.
 • Ikäryhmät määritellään seuraavasti: • Lapset: 0-12 -vuotta • Nuoret: 13-17- vuotta • Aikuiset: 18-vuotta täyttäneet

 

Lyhyt ja pitkä psykoterapia sekä psykoterapia altistushoidolla. Paikkaa voi kysyä suoraan terapeutilta jaana.silander@lanupe.fi

Lasten ja nuorten lyhyt ja pitkä psykoterapia. Paikkaa voi kysyä suoraan terapeutilta leni.honka@lanupe.fi

KELA harkinnanvaraiset, asiakkaalle maksuttomat, kuntoutukset

OMA VÄYLÄ kuntoutus

Oma väylä -kuntoutus on neuropsykiatrinen kuntoutus, joka on suunnattu opiskeleville, työssä käyville tai väliaikaisesti työelämästä poissa oleville 16–29-vuotiaille nuorille.

Oma väylä -kuntoutusta voit hakea, jos sinulla on todettu vähintään toinen seuraavista

 • autismikirjon häiriö ilman kognitiivisen kehityksen häiriötä (Aspergerin oireyhtymä) aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö (ADHD tai ADD).

Paikkakyselyt ja kelapäätökset toimitetaan sähköpostilla osoitteeseen jaana.silander@lanupe.fi

 

Vaativa lääkinnällinen kuntoutuspsykoterapia

Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen yksilöterapia järjestetään asiakkaalle

 • joka on alle 65-vuotias, (terapeutti vastaanottaa nuoria ja nuoria aikuisia (13 – 26v)
 • jolla on sairaus tai vamma, johon liittyy huomattava suoritus- ja osallistumisrajoite ja josta aiheutuu vähintään vuoden kestävä kuntoutustarve
 • jolle kuntoutus on perustellusti tarpeen mahdollistamaan arjen toiminnoista suoriutumista ja osallistumista
 • jolla on julkisen terveydenhuollon laatima kuntoutusuunnitelma tai yksityisen terveydenhuollon laatima ja julkisen terveydenhuollon hyväksymä kuntoutussuunnitelma.

 

Paikkaa voi kysyä suoraan terapeutilta jaana.silander@lanupe.fi tai leni.honka@lanupe.fi

Sivun sisältö