LAKU-familjerehabilitering

Hjälp till vardagen med LAKU-familjerehabilitering 

LAKU-familjerehabilitering ger stöd och hLAKU-familjerehabiliteringen ger stöd och hjälp till barn och unga med nepsy (NPF)-diagnos samt till hela familjen. LAKU-rehabiliteringen anpassas till varje familjs egna situation. Med hjälp av rehabiliteringen får barn eller unga hjälp med vardagens utmaningar. LAKU-rehabilitering ger mångsidiga verktyg för barn eller unga att gå i skolan och agera självständigt i vardagen.

Anpassad LAKU-rehabilitering hjälper med att hitta lösningar inte bara för förbättring av ett barns eller en ungas vardagshantering och skolgång utan också för familjens inre interaktioner. Färdigheterna som lärs ut i LAKU-rehabiliteringen förbättrar barnets eller ungdomens självkänsla och hjälper hela familjen att hantera neuropsykiatriska symtom. jälp till barn eller ungdomar som har fått en neuropsykiatrisk diagnos, samt till hela familjen. LAKU-rehabiliteringen skräddarsys för varje familjs unika situation.

Genom rehabiliteringen får barnet eller ungdomen hjälp med vardagliga utmaningar och den erbjuder mångsidiga verktyg för skolgången och för att klara av vardagen på egen hand.

Skräddarsydd LAKU-rehabilitering hjälper till att inte bara förbättra barnets eller ungdomens förmåga att hantera vardagen och göra skolgången smidigare, utan också till att förbättra den inre kommunikationen inom familjen. De färdigheter som lärs ut under rehabiliteringen förbättrar barnets eller ungdomens självkänsla och hjälper hela familjen att hantera neuropsykiatriska symptom.

För vem är LAKU-rehabilitering avsedd för?

LAKU-rehabiliteringen hjälper nepsy (NPF) diagnostiserade 7-15 år gamla barn eller ungdomar som har långvarigt behov av rehabilitering och stöd samt symtom som försämrar funktionsförmågan eller försvårar beteende- och känslomässiga symtom.   

LAKU-rehabilitering kan sökas för ett barn eller ungdom i åldern 7-15 år om hen har någon av följande diagnoser: 

 • ADHD eller ADD 
 • Autismspektrumsstörning utan betydande kognitiv utvecklingsfördröjning  
 • Tourettes syndrom eller långvariga tic symtom  

 

Genomförande  

Träffarna under rehabiliteringen sker i vår kunds vardagsmiljö, på Lanupes mottagning eller delvis som distansmöten.  
 
Rehabiliteringen pågår i 18 månader och inkluderar: 

 • 17 besök 
 • 5 gruppträffar för barn eller ungdomar 
 • 4–6 nätverksträffar med barnets eller ungdomens nätverk 
 • 2 uppföljningsbesök 
 • 5 gruppträffar för vuxna närstående 

Mål

Målet med LAKU-rehabiliteringen är att ge barn och unga instruktioner och information relaterade till vardagen, deras tillväxt och utveckling. De underlättar vardagen och hjälper med att klara av vardagliga utmaningar. För att målen ska kunna uppnås, bör familjen engagera sig i långsiktig rehabilitering och se till att de insikter som fås genom rehabiliteringen integreras i familjens vardag.  

 Utöver den hjälp familjen får är målet med LAKU-rehabilitering också att ge råd och verktyg även för skolan eller daghemmet. De hjälper att stöda barnet eller ungdomen i daghemmets och skolans vardag samt i vänskapsrelationerna.  

Från LAKU-rehabiliteringen får barnet eller familjen  

 • Verktyg för att hantera neuropsykiatriska symtom 
 • Instruktioner för barns eller ungdomars känsloreglering och exekutiva funktioner 
 • Konkreta riktlinjer för att underlätta vardagen för familjen 
 • Metoder för att främja självrehabilitering 
 • Metoder som stöder barnets eller ungdomens skolgång eller vänskapsrelationer 

 

Här kan du ansöka om LAKU-rehabilitering: https://www.kela.fi/familjerehabilitering  

När du fyller i ansökan, välj Lanupe Oy som serviceleverantör.  

 

Här kan du ansöka om LAKU-rehabilitering

När du fyller i ansökan, välj Lanupe Oy som serviceleverantör. 

LAKU-koordinaattorit
LAKU-familjerehabilitering 1
Jaana Silander [FI]

Kun haluat tietää lisää LAKU-kuntoutuksesta, ota yhteyttä Jaanaan.
Puh: 045 883 8538

Merja Koponen
Merja Koponen [SE]

När du vill veta mer om LAKU-rehabilitering, kontakta Merja.
Tel: 0443253242

Service på svenska tillhandahålls av

Freja Dahl-Lehikoinen

Psykolog, ridterapeut-SRT, handledare

Nummela / Lohja / Helsingfors / Karis Tjänster även på svenska

LAKU-familjerehabilitering 2
Sairaanhoitaja (psykiatria), sosiaalipedagogisen hevostoiminnan ohjaaja, traumafokusoidun kognitiivisen käyttäytymisterapian menetelmät -koulutus, ratkaisukeskeinen lyhytterapeuttiopiskelija.
Nummela
LAKU-familjerehabilitering 3
Lösningfokuserad korttidsterapeut, socialarbetare, musikterapeut
Nummela / Lojo
Tjänster även på svenska
LAKU-familjerehabilitering 4
Sjukskötare, neuropsykiatrisk coach
Lojo / Karis
Tjänster även på svenska
Lanupe-Kati-Sell
Socionom, Neuropsykiatrisk coach Helsingfors / Karis Tjänster även på svenska
Merja Koponen
Koordinator för svenskspråkiga LAKU tjänster,
Psykoterapeut, familjeterapeut, psykiatrisk sjukskötare (YAMK), neuropsykiatrisk coach, utbildare
Tjänster även på svenska
Helsingfors / Karis