meta pixel
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
acf-field-group
terapeut
acf-field
Nina Rehn
Socionom, neuropsykiatrisk coach, AVEKKI-utbildare
Jag drivs av utmaningar och stärks av växelverkan med andra människor. Jag bemöter alla människor med öppenhet och respekt. Jag förstår känslor och stressreaktioner och lär ut hanteringen av dem. Jag är intresserad av utagerande och utmanande beteende hos människor i alla åldrar. Jag handleder personer, föräldrar och familjer samt utbildar personal.

Nina Rehn

Mottagning: Karis, distansmottagning

Vastaanotto myös suomeksi.

Inga passliga tider i bokningssystemet? Välkommen att kontakta mig via e-post!

Jag har alltid varit intresserad av människor och deras beteende. Därför har jag också jobbat inom områden där jag fått möta människor. Mitt stora intresse inom området är autismspektrumstörningar, utagerande och utmanande beteende hos personer i alla åldrar. Ingen människa är sina beteenden. Beteenden, både positiva och negativa, är inlärda och kopierade av andra människor. Beteenden kan vi lära oss att ändra på – vi behöver förstå orsakerna bakom olika beteenden.  Beteenden kan behöva ändring men människan i sig själv är bra precis som hen är! Vi är födda fulländade med ett värdefullt människovärde!

Jag handleder personer, föräldrar och arbetsgrupper att lära sig bemöta olika människor, utagerande beteenden och att hantera utmanande situationer så att de är trygga för alla. Mitt arbetssätt är lösningsfokuserat och individinriktat. Jag ser människors styrkor och använder dem som resurser i arbetet. Helheten behöver vara fungerande, jag stöder upp de färdigheter och detaljer som behövs för att kunden skall kunna skapa sig en fungerande vardag. Mitt arbetssätt är handledande och kreativt med kunden i fokus. Jag jobbar med människor i alla åldrar, föräldrar, familjer och personalgrupper.

Jag har utbildat mig till socionom och AVEKKI-utbildare i Finland och har lång erfarenhet av att arbeta med personer med olika slags intellektuella funktionshinder, autismspektrumstörningar, mental ohälsa och missbruk. Jag är strukturerad och hanterar alternativa kommunikationsmetoder. Jag är van att arbeta med olika sorters människor och att leda olika arbetsgrupper. Jag har jobbat inom olika organisationer som vårdare, handledare, pedagogisk handledare, teamledare och enhetsledare.

Min målgrupp är svensk- och finskspråkiga människor i alla åldrar. Barn, unga och deras föräldrar och familjer. Vuxna personer och dess nätverk samt personalgrupper som arbetar med människor. Mitt huvudsakliga arbetsområde är Västra Nyland men jag gör även konsultations- och handledningsbesök i huvudstadsregionen.

                                                                                                                                                                      

AVEKKI är en arbetsmetod för hur förebygga och hantera våldsamma situationer. Utbildning i att bemöta utagerande/utmanande beteende och hantera utmanande situationer. Tyngdpunkterna i metoden är förebyggande arbete, växelverkan, förståelse av känslor och beteenden samt säkerhet. Processen i metoden startar med förebyggande arbete, förutseende i situationen till att hantera situationen, efteråt görs en eftergenomgång för att möjliggöra lärdomar av det skedda.

Jag har även tilläggsutbildning för AVEKKI inriktad på barn och unga. Tilläggsutbildningen ger kompetens att mera ingående förstå barns och ungdomars aggressivitet/utagerande. Den ger djupare förståelse, förmågor, modeller och motiveringar som hör till hanteringen av den målgruppen. Till denna helhet hör även för barn utvecklade grepp för att vid behov fysiskt hantera en situation tryggt.

Jag erbjuder utbildningar i södra Finland samt i övriga svenskspråkiga delar av landet för personalgrupper, studerande och andra av ämnet intresserade.

Utbildningarnas innehåll och längd skräddarsys enligt deltagarnas behov. Utbildningarna innehåller såväl teori som praktiska övningar. Kontakta mig för mera information och priser.

Tidigare kursdeltagare beskriver utbildningarna som väl strukturerade med tydligt, viktigt och relevant innehåll.

Som utbildare beskrivs jag som lugn, tydlig, engagerad, inkluderande med stor kunskap.

 

Konsultations- och handledningsbesök enligt överenskommelse i Västra Nyland och övriga huvudstadsregionen. Kurser enligt överenskommelse i Södra Finland.

Välkommen att kontakta mig även per e-post för att boka tid.

Tjänster som jag erbjuder
Neuropsykiatrisk coaching, Konsultation, Individuell handledning, Handledning av föräldrar och personal, Professionell stödperson
Fortbildning jag erbjudar

AVEKKI-koulutus
Tjänstespråk
ruotsi
Ort: Karis

E-mottagning: 

Kyllä

E-mottagning via:

Microsoft teams
Kontaktuppgifter

Lanupe office-telefon: 045 7831 8313

E-mail: 

nina.rehn@lanupe.fi