meta pixel
Lanupe_selite_logo

Kundfeedback

Välkommen till LANUPEs formulär för kundfeedback! Tack för ditt besök! Vi värdesätter att du tar dig tid att ge oss feedback.

LANUPE erbjuder en bred skala tjänster som är utformade för att möta dina individuella behov. Vi är särskilt stolta över vårt multiprofessionella team som är engagerat i att stödja dig och våra övriga klienter. Därför vill vi få feedback för att kunna hjälpa er alla ännu bättre.

Detta frågeformulär hjälper oss att förbättra våra tjänster och ger dig en möjlighet att ge oss fri respons. Frågorna gäller den första kontakten med oss, hur du upplevde tjänsten och kostnaderna. Kom ihåg att även dela med dig av dina tankar med dina egna ord, eftersom det ofta är den allra viktigaste typen av feedback som du kan ge oss.

Vi vill betona att du kan lämna feedback anonymt om du så vill. Det viktigaste är att din röst blir hörd.

Tack för att du hjälper oss att utvecklas och att erbjuda ännu bättre tjänster!

Med vänliga hälsningar,

LANUPEs team

BESVARA UNDERSÖKNINGEN
Svara på enkäten genom att ge ditt svar enligt följande betygsskala:

1 = Helt oenig | 2 = Oenig | 3 = Ganska oenig | 4 = Ganska överens | 5 = Överens | 6 = Helt överens

OBS! Vi publicerar inte respons från personer under 18 år.