Varhaiskasvatuksen ammattilaisen keskustelukäynti pienten lasten vanhemmille

Käyntien tavoitteena on tukea vanhempia, kun lapsella on ADHD-piirteitä, aistisäätelypulmia, toiminnanohjauksen haasteita tai sosiaalisia ja tunnetaitojen pulmia.

Voidaan toteuttaa yksilökäynteinä tai vertaisryhmänä.