Varhaiskasvatuksen ammattilaisen keskustelukäynti pienten lasten vanhemmille

Käyntien tavoitteena on tukea vanhempia, kun lapsella on toiminnanohjauksen haasteita tai sosiaalisia ja tunnetaitojen pulmia, aistisäätelypulmia tai esimerkiksi ADHD-piirteitä.

Voidaan toteuttaa yksilökäynteinä tai vertaisryhmänä.