Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
acf-field-group
terapeutti
acf-field
Teija-Turunen-Lanupe
Teija Turunen
Ratkaisukeskeinen työyhteisösovittelu asiantuntija, ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti (4/2022), työsuojelukonsultti, erikoissairaanhoitaja, työsuojeluvaltuutettu 
Työtapani: Luon edellytykset hyvän vuorovaikutussuhteen syntymiseen, mikä tukee vaikeiden asioiden käsittelyä turvallisessa ja luottavaisessa ilmapiirissä. Tällaisessa ilmapiirissä ihminen pystyy tarkastelemaan tilannettaan ”uusin silmin” ja löytää omat potentiaalinsa ja uudet mahdollisuudet.

Tässä linkki nettiajanvaraukseen.

Teija Turunen

Vastaanotto: Helsinki – Kamppi ja Lauttasaari, etävastaanotto, asiakkaan työpaikalla

Ratkaisukeskeinen sovittelu 

Menetelmä sopii niin työyhteisön ristiriitojen kuin avioeroista johtuvien konfliktien käsittelyyn. Minulla on asiantuntijatutkinto ratkaisukeskeisestä sovittelusta.”Sovittelu on oppimisprosessi ja on tulevaisuuteen suuntautunutta sosiaalista toimintaa” (Suomen Sovittelufoorumi 2007).

Sovittelutyössä käyttämäni ratkaisukeskeinen työskentelytapa ja ideologia avaa uusia polkuja umpikujatilanteisiin. Asiakkaiden toivottomuus vaihtuu toivoksi. Keskusteluiden tavoitteena on löytää osapuolten välille yhteisymmärrys ja luoda edellytyksiä toimivalle yhteistyölle.

Ratkaisukeskeinen lyhytterapia

Ratkaisukeskeinen lyhytterapia auttaa löytämään omia vahvuuksia ja selviytymiskeinoja elämän suuriin ja pieniin vaikeuksiin joita kohtaa esimerkiksi opiskellessa, parisuhteessa, surutyössä tai vanhemmuudessa. Keskustelut voimaannuttavat ja avartavat omia näkökulmia. 

Oma erityisalueeni on kiusaamistilanteet. Pitkään jatkunut kiusaaminen on traumatisoiva kokemus. Kiusatuksi tulemisen kokemukset voivat näkyä päivittäisessä elämässä eri tavoin, esimerkiksi 

  • tunne itsearvostuksen puutteesta ja huonommuudesta suhteessa toisiin
  • ulkopuolisuuden ja yksinäisyyden kokemukset
  • tunne ”lyhyestä pinnasta” tai aggressiivisuudesta
  • kyvyttömyys asettaa rajoja ja olla jämäkkä
  • vaikeus päästää toisia henkisesti itsensä lähelle
  • kokemukset joutua helposti väärinymmärretyksi
  • eri tilanteissa nousevat pelkotilat ja huolet

 

Turvallisessa ilmapiirissä on mahdollista keskustella näistä asioista ja toipuminen voi alkaa.

Palvelut joita tarjoan
Lyhytterapia, Ratkaisukeskeinen sovittelu, Työsuojelukonsultointi
Koulutukset joita tarjoan

Työhyvinvointiluennot
Palvelen seuraavilla kielillä
Toimipisteet: Helsinki – Kamppi, Helsinki – Lauttasaari

Otan vastaan etänä: 

Kyllä

Etävastaanoton työvälineet:

Microsoft teams, Zoom
Yhteystiedot

Lanupe Info-puhelin: 045 7831 8313

Sähköposti: 

teija.turunen@lanupe.fi