Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
acf-field-group
terapeutti
acf-field
Nina Mölsä
Ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti, auktorisoitu seksuaalineuvoja, kätilö/sairaanhoitaja, doula
Työskentelen ratkaisukeskeisiä menetelmiä hyödyntäen, asiakkaan toiveita kuullen ja kunnioittaen. Hyvä vuorovaikutussuhde asiakkaan kanssa on mielestäni terapiatyön tärkeimmässä keskiössä. Pieniä asioita muuttamalla ja pieniä askelia ottamalla, on mahdollista saada aikaan suuria muutoksia. Olet lämpimästi tervetullut vastaanotolleni!

Tässä linkki nettiajanvaraukseen.

Nina Mölsä

Vastaanotto: Helsinki (Kamppi), etävastaanotto

Ninalle ajan voi varata sähköpostilla nina.molsa(at)lanupe.fi

 

Olen hoitotyön ammattilainen, äiti ja puoliso. Haaveilija, taiteilijasielu sekä karjalan murteella puhuva aikuinen nainen.

Perheiden hyvinvointi on minulle monesta syystä tärkeää. Työkokemusteni sekä omakohtaisten kokemusten kautta perheiden saaman avun, tuen ja kannustuksen merkitys on tullut minulle vuosien saatossa tutuiksi. Usein perheiden onnistumisten ja saavutusten taustalla on oikein kohdennetut sekä riittävät tukitoimet, luottamukselliset ihmissuhteen sekä hyvä verkosto.

 Hyvä vuorovaikutussuhde on terapiatyön keskiössä

Vilpittömyys, luottamus, empaattisuus ja oikeudenmukaisuus sekä avoimuus, rehellisyys ja avarakatseisuus ovat minulle tärkeitä arvoja. Pidän myös perhettä tärkeänä arvona. 

Uskon, että nämä arvot välittyvät minusta myös asiakkailleni. Kohtaan jokaisen asiakkaani yksilöllisesti ja aidosti läsnäollen.

Työskentelen ratkaisukeskeisiä menetelmiä hyödyntäen, asiakkaan toiveita kuullen ja kunnioittaen. 

Hyvä vuorovaikutussuhde asiakkaan kanssa on terapiatyön tärkeimmässä keskiössä.

Teen työtäni sydämellä ja vilpittömästä halusta auttaa. Uskon, että pieniä asioita muuttamalla ja pieniä askelia ottamalla, on mahdollista saada aikaan suuria muutoksia.

Mitä vastaanotollani tehdään

Tapani työskennellä on hyvin kokonaisvaltainen. Vastaanotoillani otan huomioon niin fyysisen, psyykkisen kuin myös seksuaaliterveyden. Keskustelen luontevasti myös aroista ja vaikeista aiheista.

Koen työni merkitykselliseksi ja uskon ratkaisukeskeisten menetelmien vaikuttavuuteen. Olen aidosti kiinnostunut juuri sinun matkastasi kohti toiveitasi ja tavoitteitasi. 

Ratkaisukeskeisiä menetelmiä käyttämällä sekä avoimen ja turvallisen asiakassuhteen kautta, sinun on mahdollista löytää juuri ne vahvuudet ja voimavarat, joilla onnistut. 

Minä kuljen rinnallasi kannustaen ja myötäeläen. Eteneminen tapahtuu sinun tahdissasi, sillä kyseessä on sinun matkasi. Uskon, että olet oman matkasi paras asiantuntija, mutta osan matkaa kuljen kanssasi ja toimin matkaoppaanasi tarvitsemasi ajan.

Ratkaisukeskeisen, eli voimavarakeskeisen työskentelyn avulla on mahdollista tutkia ja löytää sinulla olevat voimavarat ja vahvuudet, joita hyödyntäen matka kohti toivottua tulevaa voi alkaa.

Vaikka pääpaino onkin tulevaisuudessa, ei menetelmä sulje menneisyydestä puhumista tai ongelmien käsittelemistä pois. Menneitä tapahtumia läpikäymällä on luonnollisesti mahdollista löytää niitä asioita, käytänteitä tai toimintamalleja, jotka ovat auttaneet sinua aiemmin selviytymään haastavissa tilanteissa. Ne auttavat usein myös näkemään asioita uudesta näkökulmasta. 

Yhdessä pyrimme löytämään myönteisiä ja voimaannuttavia menetelmiä avuksi matkallesi kohti toivottua tulevaa. 

Vastaanotoilta annan asiakkaille usein myös pieniä kotitehtäviä ja/tai ohjeita, joiden avulla voimavaroja on helpompi saada käyttöön erinäisissä tilanteissa.

Tulevaisuusorientoitunut työskentely on voimaannuttavaa ja motivoivaa sekä tutkitusti tehokasta.

KOULUTUS

  • Ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti, 2021
  • Auktorisoitu seksuaalineuvoja SSS, 2016
  • Kätilö/sairaanhoitaja AMK, 2007
  • Doula, 2017
  • Tanssijan tutkinto, Turun konservatorio 1997 

Luovuus sekä kehollisuus ovat minulle tärkeitä tekijöitä, osana kokonaisvaltaista hyvinvointia.

Palvelut joita tarjoan
Etäterapia, Lyhytterapia, Seksuaalineuvonta
Palvelen seuraavilla kielillä

Otan vastaan etänä: 

Kyllä

Etävastaanoton työvälineet:

Microsoft teams
Yhteystiedot

Lanupe Info-puhelin: 045 7831 8313

Sähköposti: 

nina.molsa@lanupe.fi