Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
acf-field-group
terapeutti
acf-field
Heidi Hiltunen
 Pari- ja perheterapeutti (koulutuksessa, valm. 2022), sosionomi (AMK)
HUOM! Tarjoan pari- ja perheterapiaa opiskelijahintaan! Olen opiskelut 2v, vähän yli puolet opinnoista. Työskentelyäni ohjaa kouluttajapsykoterapeutti. Työskentelyotteeni on empaattinen, osallistuva ja toivoa luova. Terapiavastaanottoni lisäksi tuen ja annan ohjausta perheiden kasvatushaasteissa, myös kotikäynneillä. Tavoitteena on perheen arjen luominen soljuvammaksi. On lukemattomia tapoja elää hyvää, täyttä ja tasapainoista arkea, joskus niiden löytämiseen tarvitaan vain hieman ulkopuolista tukea.

Tässä linkki nettiajanvaraukseen.

Heidi Hiltunen

Vastaanotto: Etävastaanotto, sopimuksen mukaan lähivastaanotto
Tässä linkki nettiajanvaraukseen.
Pari- ja perheterapia
Vastaanotan pari- ja perheterapia-asiakkaita korona-aikana etävastaanotolla.
Työskentelyotteeni on empaattinen, osallistuva ja toivoa luova.
Monipuolinen kokemukseni perheiden sekä eri-ikäisten ihmisten parissa tehtävästä työstä varhaiskasvatuksesta aina vanhustyöhön asti on antanut monia merkityksellisiä näkökulmia kohtaamistyöhöni.
Pääasiallinen työkokemukseni on lastensuojelusta ja perhekuntoutuksesta, erityisenä osaamisalueena pikkulapsiperheet, vauva-ajan vuorovaikutustyöskentely sekä vanhempien auttaminen silloin, kun heidän omassa historiassaan on sellaisia vaikeita tai traumaattisia kokemuksia jotka vaikeuttavat nykyhetkessä perhe-elämää ja ihmissuhteita.
Asiakkaiden niin toivoessa voimme käyttää työskentelyn yhteydessä erilaisia kehollisia menetelmiä terapiaprosessin tukena. Täydennyskoulutuksena olen suorittanut tanssi-liiketerapian perusopinnot (30op).
Tukikäynnit pienten lasten vanhemmille
Tarjoan terapiavastaanottoni lisäksi tukea ja ohjausta perheiden konkreettisissa kasvatushaasteissa myös kotikäynneillä, omassa arkisessa ympäristössänne. Pulmanne voi liittyä kasvatuksellisiin kysymyksiin, arjen rytmityksen haasteisiin, lapsen haastavaan käytökseen tai muuhun perhe-elämään liittyvään kysymykseen.
Tukikäyntien tavoitteena voi olla esimerkiksi yksittäisen kasvatushaasteen ratkaiseminen yhdessä, perheen vuorovaikutusilmapiirin parantuminen tai arkirytmin luominen soljuvammaksi.
Kaikki keinot sovitaan yhdessä perheen kanssa: on lukemattomia tapoja elää hyvää, täyttä ja tasapainoista arkea, joskus niiden löytämiseen tarvitaan vain hieman ulkopuolista tukea!

Palvelut joita tarjoan

Perheterapia, Pariterapia, Etäterapia, Keskustelu ja tuki vanhemmille
Koulutukset joita tarjoan
Palvelen seuraavilla kielillä

Otan vastaan etänä: 

Kyllä

Etävastaanoton työvälineet:

Microsoft teams, Zoom

Yhteystiedot

Paikkakunta: 

Etätyö

Lanupe Info-puhelin: 045 7831 8313

Sähköposti: 

heidi.hiltunen@lanupe.fi