Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
acf-field-group
terapeut
acf-field
Rebecca Hellsberg
Lösningsfokuserad korttidsterapeutstuderand, politices magister i sociologi
Min arbetsmetod är lösningsfokuserad och min roll som terapeut är att lyssna, förstå, vägleda och aktivera. Att dela, reflektera och bli bemött på ett accepterande, genuint och öppet sätt av en yrkeskunnig utomstående person kan hjälpa dig att få nya perspektiv på din situation och komma vidare.

Rebecca Hellsberg

Mottagning: Karis, distansmottagning

Jag erbjuder lösningsfokuserad korttidsterapi både individuellt och för par. 

Till mina specialområden hör:

  • Utmattning och stressrelaterad ohälsa
  • Depression, oro och ångest
  • Utmaningar med föräldraskapet
  • Problem i parrelationen, skilsmässa
  • Arbetsliv, arbetshälsa, balans i livet och återhämtning

 

Min arbetsmetod är lösningsfokuserad och min roll som terapeut är att lyssna, förstå, vägleda och aktivera. I terapin får du reflektera kring dig själv, din situation och ditt liv. Målet är att du ska få bättre förståelse för dina tankar, känslor och handlingsmönster, vilket i sin tur resulterar i att du kan börja må bättre och styra ditt liv i en riktning som passar dig. Att dela, reflektera och bli bemött på ett accepterande, genuint och öppet sätt av en yrkeskunnig utomstående person kan hjälpa dig att få nya perspektiv på din situation och komma vidare.

Utöver min terapeutiska utbildningsbakgrund bidrar mina sociologiska och psykologiska erfarenheter till min förmåga att se på människan som en helhet, såväl som en social och psykisk individ och hur de olika delarna påverkar oss. Dessutom har mina egna livserfarenheter bidragit till min förståelse och acceptans av människan som individ.

Jag har bred arbetserfarenhet från såväl tredje, privata och offentliga sektorn, med människor i olika åldrar och livssituationer. Bland annat har jag arbetat som skolkurator, studiehandledare, barnatillsyningsman samt med koordinerings-, utbildnings- och ledarskapsuppgifter. Mitt stora intresse för människan, personlig utveckling, djupa diskussioner samt min människonära, öppna och analytiska personlighet har fört mig in på terapeutyrket.

För mig är jämlikt bemötande, acceptans och öppenhet viktigt i mötet med mina kunder. Under samtalen är det du som avgör vad som just nu är viktigt och aktuellt att diskutera och min uppgift är att möta dig där, precis som du är. 

Utbildning:

  • Politices magister i sociologi. Biämnen: psykologi (65 sp), ungdomsvetenskap (25 sp) och socialpolitik (25 sp)
  • Lösningsfokuserad korttidsterapeut inkl. psykoterapeutiska färdigheter (blir färdig i maj 2023)
  • Diverse fristående kurser bl.a. inom Röda Korsets stödverksamhet. 
Tjänster som jag erbjuder
Distansterapi, Korttidsterapi
Tjänstespråk
ruotsi
Ort: Karis

E-mottagning: 

Kyllä

E-mottagning via:

Microsoft teams
Kontaktuppgifter

Lanupe Info-telefon: 045 7831 8313

E-mail: 

rebecca.hellsberg@lanupe.fi