Sielunhoidollinen terapia

Tarjoamme muun terapiatyön ohella ammatillista kristillistä terapiatyötä, jossa pyritään kokonaisvaltaisesti auttamaan ihmistä hänen ongelmissaan kristillisen ihmiskäsityksen pohjalta.

Sielunhoitoterapiassa yhdistyy hengellinen ja psykologinen näkökulma. Toiminta on asiakaslähtöistä, hänen tarpeistaan käsin yhdessä tehtyjen tavoitteiden mukaista.
Tämä perustuu terapeutin ja asiakkaan väliseen vuorovaikutukseen ja asiakkaan kunnioittamiseen. Sielunhoitoterapia on tarkoitettu jokaiselle, joka haluaa käsitellä asioitaan luottamuksellisessa sekä turvallisessa ilmapiirissä.

Kenelle sielunhoitoterapiaa?

Sielunhoitoterapiaan voi hakeutua kuka vain, henkilökohtaista uskonnollista vakaumusta ei tarvitse olla. 

  • Erilaisten traumojen kohtaaminen ja käsittely sekä surutyö
  • Narsistin uhrien auttaminen
  • Hengellisestä väkivallasta ja ahdistavasta hengellisyydestä vapautuminen
  • Väärästä syyllisyydestä ja häpeän tunteista irti pääseminen
  • Avioeron tunteet ja niistä eteenpäin pääseminen
  • Itsetunnon, positiivisen minäkuvan vahvistamiseen

sielunhoitoterapia, kenelle sielunhoitoterapiaa, traumojen kohtaaminen, surutyö, hengellinen väkivalta, hengellisestä väkivallasta vapautuminen, syyllisyys, häpeä, ahdistus, kristillinen terapia

Varaa aika
Riitta Kovalainen -LANUPE
Sielunhoitoterapeutti
Riitta Kovalainen