RE-terapia

Mitä on RE-terapia?

RE-terapia on ammatillista kristillistä terapiatyötä, jossa pyritään kokonaisvaltaisesti auttamaan ihmistä hänen ongelmissaan kristillisen ihmiskäsityksen pohjalta.

RE-terapiassa yhdistyy hengellinen ja psykologinen näkökulma. Toiminta on asiakaslähtöistä, hänen tarpeistaan käsin yhdessä tehtyjen tavoitteiden mukaista.
RE-terapia perustuu terapeutin ja asiakkaan väliseen vuorovaikutukseen ja asiakkaan kunnioittamiseen. RE-terapia on tarkoitettu jokaiselle, joka haluaa käsitellä asioitaan luottamuksellisessa sekä turvallisessa ilmapiirissä.  

Kenelle RE-terapiaa?

RE-terapiaan voi hakeutua kuka vain, henkilökohtaista uskonnollista vakaumusta ei tarvitse olla. 

  • Erilaisten traumojen kohtaaminen ja käsittely sekä surutyö
  • Narsistin uhrien auttaminen
  • Hengellisestä väkivallasta ja ahdistavasta hengellisyydestä vapautuminen
  • Väärästä syyllisyydestä ja häpeän tunteista irti pääseminen
  • Avioeron tunteet ja niistä eteenpäin pääseminen
  • Itsetunnon, positiivisen minäkuvan vahvistaminen

sielunhoitoterapia, kenelle sielunhoitoterapiaa, traumojen kohtaaminen, surutyö, hengellinen väkivalta, hengellisestä väkivallasta vapautuminen, syyllisyys, häpeä, ahdistus, kristillinen terapia

Varaa aika
Riitta Kovalainen -LANUPE
RE-sielunhoitoterapeutti
Riitta Kovalainen