Sielunhoitoterapia

Mitä on sielunhoitoterapia?

“Sielunhoitoterapia on ammatillista kristillistä terapiatyötä, jossa pyritään kokonaisvaltaisesti auttamaan ihmistä hänen ongelmissaan kristillisen ihmiskäsityksen pohjalta. Sielunhoitoterapiassa yhdistyy hengellinen ja psykologinen näkökulma. Toiminta on asiakaslähtöistä, hänen tarpeistaan käsin yhdessä tehtyjen tavoitteiden mukaista.
Sielunhoitoterapia perustuu terapeutin ja asiakkaan väliseen vuorovaikutukseen ja asiakkaan kuunnioittamiseen. Sielunhoitoterapia on tarkoitettu jokaiselle, joka haluaa käsitellä asioitaan turvallisessa ja luottamuksellisessa ilmapiirissä” (Lähde: suomen sielunhoitoterapeutit ry)

Kenelle sielunhoitoterapiaa?

Sielunhoitoterapiaan voi hakeutua kuka vain, henkilökohtainen uskonnollinen vakaumus ei ole välttämätön. 

  • Erilaisten traumojen kohtaaminen ja käsittely sekä surutyö
  • Narsistin uhrien auttaminen
  • Hengellisestä väkivallasta ja ahdistavasta hengellisyydestä vapautuminen
  • Väärästä syyllisyydestä ja häpeän tunteista irti pääseminen
  • Avioeron tunteet ja niistä eteenpäin pääseminen
  • Itsetunnon, positiivisen minäkuvan vahvistaminen

sielunhoitoterapia, kenelle sielunhoitoterapiaa, traumojen kohtaaminen, surutyö, hengellinen väkivalta, hengellisestä väkivallasta vapautuminen, syyllisyys, häpeä, ahdistus, kristillinen terapia

Varaa aika
Riitta Kovalainen -LANUPE
RE-sielunhoitoterapeutti
Riitta Kovalainen